Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Global Regnskap trinn II

Kurset er for deg som har benyttet finansmodulen i Visma Global en stund. Formålet med kurset er å deg gi bredere og dypere kompetanse i programmet. I tillegg får du alltid en gjennomgang av nyheter i siste versjon av Visma Global og viser deg de smarte mulighetene og mer funksjonalitet.

Kurset varer i en dag, fra kl. 09.00-15.00.  Kurset gir timer for godkjenning av etterutdanning for regnskapsførere og revisor.

Målgruppe

Du som har brukt Visma Global finansmodulen en stund og ønsker å lære mer funksjonalitet, og å jobbe mer effektivt.

Forkunnskaper

Du bør ha kjennskap til Visma Global tilsvarende kunnskaper som for kurset ”Visma Global Regnskap trinn I».

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

 • Firmaopplysinger og -innstillinger
  • Oppsett for selskapets regnskapsrutiner    
 • Inaktive kolonner
  • Ajourhold av grunndataregistre                  
 • Valideringsregler
  • Regler for opprettelse av grunndata                                   
 • Vedlikehold grunndata
  • Leverandør, hovedbok og posteringstype
 • Søke og tabelloppsett
  • Søkemuligheter og utvalg                          
  • Brukertilpasning av tabeller
 • Bilagsregistrering
  • Håndtere spesielle hendelser
  • Korreksjoner
 • Periodisering
  • Innenfor et år, og over flere år                               
  • Fordelt på kostnadsbærere
 • Valuta
  • Oppsett                                                   
  • Automatisk kursoppdatering
 • Journaler
  • Endring av journalinnhold                          
 • Kontoforespørsel og reskontrooversikt
  • Eksempel på gode muligheter    
 • Anleggsregister
  • Lineær metode
 • Bruk av regnskapsutskrifter og –rapporter
  • Standard regnskapsrapporter                    
  • Eget rapportoppsett
 • MVA rapportering
  • Avslutte terminer                           
  • Avstemming og historikk
 • Budsjettering
  • Budsjettinnleggelse    
 • På forespørsel
  • Driftsmidler og avskrivninger
 • Demonstrasjon fra kurset Visma Global Regnskapsrapportering
  • Funksjonalitet som gås gjennom i dybden på kurset «Visma Global Rapportering»
  • Statis-Ticker regnskap

 

Kurs gjennomføres med bruk av leverandørens PC og trening på praktiske oppgaver. Maks antall deltagere er 12.  Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Instruktør

Instruktøren er sertifisert i Visma Global.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software har vurdert kurset “Visma Global Regnskap trinn II” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 3 timer Bokføring og 3 timer Andre fagområder
Revisor: 6 timer Annet

Bli Visma Certified SuperUser

Dokumenter dine kunnskaper i Visma Global og ta sertifiseringstest og bli Visma Certified SuperUser. Les mer om Visma Certified SuperUser ( VCSU) her. "Visma Global Regnskap trinn II" er et av kursene vi anbefaler før sertifiseringstest i Finansmodulen. 

 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4600
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart