Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Global Fakturering - Webinar

På dette kurset vil du lære å innarbeide og praktisere en god og effektiv ordre- og fakturabehandling. Kurset vil gi deg oversikt over mulighetene og forståelsen av ordregangen i Visma Global. Målet er å starte bruken av programmet med effektiv og gode rutiner,  at du raskt får oversikt og kontroll over ordre- og fakturaflyten.

Kurset varer en dag fra kl. 09.00-15.00

Målgruppe

Kurset for deg som jobber med ordreregistrering og fakturering i Visma Global.

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.
Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Generell innføring i Visma Global

 • Bli kjent med menyer og navigering
 • Funksjonstaster og aktuelle Windows taster

Nyttige funksjoner

 • Søke og utvalg
 • Ajourhold av registre
 • Tabelloppsett og notat

Innstillinger/oppsett

 • Firmaopplysninger for fakturaoppsett
 • Firmainnstillinger, sette opp hvordan logistikkrutinene kan fungere 

Grunndata

 • Opprettelse og vedlikehold av kundereskontro
 • Opprettelse og vedlikehold av artikler/varer

Ordrebehandling

 • Ordreregistrering
 • Ordreflyt og ordreavslutning
 • Lagerstatus (dersom aktuelt)

Fakturabehandling

 • Distribusjonsmuligheter for faktura
 • Utskriftsmuligheter
 • Fakturaarkiv, kreditnota og fakturakopi

Overføring til regnskapet

 • Bokføring av fakturajournal

Rabatter og priser

 • Avtalte og manuelle (per ordre) betingelser

Forespørsel

 • Forespørsel på kunde, artikkel og lagerbevegelser 

Rapportering

 • Standard rapporter
 • Statis-Ticker, egendefinerte rapporter

Inkassorutine

Firma- og kundeoppsett                      

 • Rydde/endre reskontroposter
 • Oppsett og gangen i rutinen
 • Samarbeid med inkassobyrå                           

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Kursmateriell kan bli delt ut i forkant, under og etter kurset. Alle kursdeltakere mottar kursbevis og blir bedt om å evaluere kurset i etterkant.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Instruktør

Instruktøren er sertifisert i Visma Global.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4900