Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Global Dokumentsenter

På kurs i Visma Dokumentsenter viser vi deg oversikt over dokumenter på flyt, vi ser på funksjonalitet, skanning, tolking, behandling og arkivering i Dokumentsenter.

Kurset varer i en dag fra kl. 09.00-15.00.

Målgruppe

Kurset er for regnskapsfører, og deg som mottar, skanner og/eller behandler dokumenter i Visma Dokumentsenter.

Forkunnskaper

Ingen krav.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Oppsett for Dokumentsenter i økonomisystemet

 • Ansatte, leverandører, og filplassering

Innstillinger i Dokumentsenter

 • Sette varsel, antall behandlingsdager
 • Oppsett e-postvarsel for mottagere
 • Flytregler, rekkefølge på flyt, kriterier for flyt

Innlesing av dokumenter

 • Skanning og innhenting av dokumenter

Kontering

 • Tolk
 • Forbedring av tolken, koder slik at OCR-modulen gjenkjenner flere fakturaer
 • Manuell registrering

Flyt

 • Knytte til mottaker og sende på flyt
 • Behandling fra mottagers side
  • Notat og kommentarer som følger flyten

Dokumentoversikt

 • Status på godkjente/ikke-godkjente dokument
 • Selektere dokumenter basert på for eksempel dato, status
 • Overføring til økonomisystemet

I økonomisystemet

 • Oppdatere bunten
 • Oppslag på dokumenter

Visma Approval

 • Godkjenning av dokumenter i Visma.net
 • Tilleggsmodul til Dokumentsenter

Kurs gjennomføres med bruk av leverandørens PC og trening på praktiske oppgaver. Maks antall deltagere er 12.  Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Instruktør

Kursinstruktør er sertifisert konsulent på aktuelle Visma produkt.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4900
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart