Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Budsjetthåndtering i Visma Global i kombinasjon med Excel - Webinar

Lær en effektiv måte å jobbe med budsjett og prognoser på i Visma Global og Excel. Våre Visma Global- og Exceleksperter har satt sammen et spennende kurs, hvor du får med deg en Excelmakro fra kurset for å importere tallmaterialet fra Excel til Visma Global.

 • Ta ut regnskapsgrunnlag fra Visma Global
 • Sett opp budsjettet i Excel
 • Kjør en makro i Excel som klargjør budsjettet for import til Visma Global
 • Vis bokførte tall mot budsjett

Kurset varer i en dag fra kl. 09.00-15.00

Målgruppe

Dette kurset er for deg som ønsker å komme i gang med budsjettutregning og -innleggelse i Visma Global. Du vil lære ulike rutiner i programmet, samt å bruke grunnleggende og effektive funksjoner i Excel i dette budsjettarbeidet.

Forkunnskaper

Du bør ha gjennomført kurset "Visma Global Regnskap trinn I», eller ha tilsvarende kompetanse.

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.
Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.
 • Budsjetteringsforutsetninger
  • Firmainstillinger/grunndata
 • Budsjettyper
  • Salg og regnskap
 • Budsjettspesifikasjon
  • Kostnadsbærer/nivå/dimensjoner
 • Budsjettutregning i Visma Global                                             
 • Budsjettinnleggelse i Visma Global
 • Generelle funksjoner i Excel
 • Budsjettutregning i Excel
 • Budsjettinnleggelse i Excel
 • Overføringsrutiner mellom Visma Global og Excel
  • Kombinere rutiner i Visma Global og Excel
 • Lagre og oppdatere budsjettall
 • Vise budsjettoppfølging- og rapportering

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Kursmateriell kan bli delt ut i forkant, under og etter kurset. Alle kursdeltakere mottar kursbevis og blir bedt om å evaluere kurset i etterkant.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.


Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 5200