Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Finale Årsoppgjør Oppdateringskurs - Webinar

Kurset starter med en gjennomgang av hvordan Finale Årsoppgjør er bygget opp. Vi tar for oss nye og endrede funksjoner i programmet og hvordan du effektivt bruker disse. Vi ser på aksjonærregisteret i aksjeselskap og eierregisteret i personlig selskap/ANS. Vi tar for oss driftsmiddelkartoteket i Finale Årsoppgjør og ser på kjøp og salg av driftsmidler. Det blir en grundig gjennomgang av presentasjonen av det offentlige regnskapet og på hvordan du enkelt lager og redigerer noter. Vi vil også vektlegge nyheter i programmet og aktuelle problemstillinger du som bruker måtte ha.

Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som er viderekommen bruker av Finale Årsoppgjør, og som ønsker en praktisk oppdatering og fordypning i bruken av programmet.

Kurset varer en dag fra kl. 09.00-16.00

Målgruppe

Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som er viderekommen bruker av Finale Årsoppgjør, og som ønsker en praktisk oppdatering og fordypning i bruken av programmet. Kurset egner seg ikke for de som nettopp har gått brukerkurs Dag 1 og eller Dag 2. Det vil på dette kurset også bli en grundig gjennomgang av alle nyhetene i årets versjon.

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Finansregnskap 3 timer, Skatterett 3 timer, Bokføring 1 time • Nyheter i programmet
 • Kontoplanens spesielle funksjoner
 • Regnskapsintegrasjonens muligheter
 • Praktisk bruk av Aksjonærregisteret
 • Korrekt og effektiv bruk av eierregisteret, ENK og ANS\DA
 • Avslutningsfunksjoner
 • Effektiv bruk av driftsmiddelkartoteket, kjøp-salg av driftsmidler
 • Midlertidige forskjeller (kontospesifisert forskjellsskjema)
 • Skatteberegning\disponering og nyttige rapporter
 • Utbytteutdeling
 • Konsernbidrag
 • Utskriftsjobber
 • Rapporter og ligningsskjemaer, nyttige funksjoner
 • Redigering av offentlig regnskap
 • Hvordan bruke Finales notebibliotek og tilpasse de til dine egne klienter
 • Hvordan lage og hente inn egne standardnoter
 • Bruk av kontokoder i tekst
 • Eventuelt andre aktuelle problemstillinger

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Kursmateriell kan bli delt ut i forkant, under og etter kurset. Alle kursdeltakere mottar kursbevis og blir bedt om å evaluere kurset i etterkant.

Undervisningen foregår med en del gjennomgang og demonstrasjon av program og funksjoner av kursleder. Mesteparten av tiden medgår til bruk av programmet og utførelse av oppgaver under instruksjon fra kursleder.

Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning.

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Finansregnskap 3 timer, Skatterett 3 timer, Bokføring 1 time

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4600