Kurset tar for seg nyheter i Visma Finale-produktene, nye regnskaps- og skatteregler, nye forskrifter, anbefalinger og standarder, aktuelle regnskaps- og skattespørsmål og endringer i årets ligningsskjemaer.

Årsoppgjøret 2018 med Visma Finale, passer for alle brukere av Visma Finale som ønsker en ajourføring av årets endringer både faglig og programmessig.  For å få best utbytte av kurset bør du være en erfaren bruker av programmet. Vi anbefaler kurset "Visma Finale Brukerkurs" i forkant av dette kurset, for de som ikke har kjennskap til programmet og dets funksjoner.

Kurset gjennomføres som visningskurs i plenumssal, og varer fra kl. 09.00-16.00. Delta og møt våre erfarne og kunnskapsrike kursledere. 

 • Endringer i skatteregler for 2018

  ·         Andre endringer

  ·         Endringer i skatteskjemaer

  ·         Endringer og nyheter i Visma Finale Årsoppgjør

  ·         Endringer og nyheter i Visma Finale Avstemming

  Vi tar forbehold om endringer i programmet

 

Målgruppe

Kurset passer for alle brukere av Visma Finale som ønsker en ajourføring av årets endringer, både faglig og programmessig.  Best utbytte av kurset vil du allikevel ha om du er erfaren bruker og kjenner programvaren. Derfor vil vi anbefale Visma Finale Brukerkurs i forkant for helt nye brukere.

Praktisk informasjon

Vi tar forbehold om endringer i agendaen. Kurset gjennomføres som visningskurs i plenumssal. Kursmaterialet blir delt ut på kurset. Prisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning.

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Finansregnskap: 3 timer

Skatterett: 3 timer 

Bokføring: 1 time

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4200
Adresse Bjørvika Konferansesenter
Kurssted Åpne kart