Kurset tar for seg nyheter i Visma Finale-produktene, nye regnskaps- og skatteregler, nye forskrifter, anbefalinger og standarder, aktuelle regnskaps- og skattespørsmål og endringer i årets ligningsskjemaer.

Årsoppgjøret 2017 med Visma Finale, passer for alle brukere av Visma Finale som ønsker en ajourføring av årets endringer både faglig og programmessig.  For å få best utbytte av kurset bør du være en erfaren bruker av programmet. Vi anbefaler kurset "Visma Finale Brukerkurs" i forkant av dette kurset.

Kurset gjennomføres som visningskurs i plenumssal, og varer fra kl. 09.00-16.00. Delta og møt våre erfarne og kunnskapsrike kursledere. 

 • Endringer i skatteregler for 2017
 • Formue i AS, nye regler
 • Skattesatser
 • Saldogruppe c
 • Andre endringer
 • Endringer i skatteskjemaer
 • Innberetning av grunnlagsdata, kom igang, 15 minutter
 • Aksjonærregisteroppgaver
  • a.    Hente data fra prefill i Altinn
  • b.    Hente data fra foregående år i Altinn
  • c.    Oppdatere adresser fra Altinn
  • d.    Lån til aksjonærer
  • e.    Årets endringer i aksjonærregisteroppgavene
 • Endringer og nyheter i Visma Finale Årsoppgjør
 • Endringer og nyheter i Visma Finale Avstemming
 • Funksjonsoversikt til årsoppgjøret, en overordnet gjennomgang av muligheter du har, og hvor du finner det.
 • Ny klient fra Altinn
 • Avstemming av forskjeller på driftsmidler, feilkilder
 • Valideringsmeldinger, slå av for visse emner
 • Fuksjonsoversikt
 • Release av Visma Boardroom
 • Spørretime 30 - 45 min.
 • Forslag til temaer fra oss, ikke på offisiell agenda:
  • a.    Noter og formler
  • b.    Analyserapporter

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Målgruppe

Kurset passer for alle brukere av Visma Finale som ønsker en ajourføring av årets endringer, både faglig og programmessig.  Best utbytte av kurset vil du allikevel ha om du er erfaren bruker og kjenner programvaren. Derfor vil vi anbefale Visma Finale Brukerkurs i forkant for helt nye brukere.

Praktisk informasjon

Vi tar forbehold om endringer i agendaen. Kurset gjennomføres som visningskurs i plenumssal. Kursmaterialet blir delt ut på kurset. Prisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning.

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Finansregnskap: 3 timer
Skatterett: 3 timer
Bokføring: 1 time

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4200
Adresse Radisson Blu Hotel Tromsø
Kurssted Åpne kart