Dame med øreplugger deltar på webinar

Alltid oppdatert

Kurs, seminarer og konferanser

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Enterprise HRM - Avstemming og oppsett av RF1022

Velkommen til nettkurs avstemming og oppsett av RF1022.

 

Vi forbereder årsavslutning og tar en gjennomgang på avstemming HRM mot økonomi og Altinn.  


Rapporten Lønns- og pensjonskostnader (RF1022) skal fylles ut av alle som har opplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktig etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov. 

Skattepliktige virksomheter leverer RF-1022 som vedlegg til skattemelding for formues- og inntektsskatt eller selskapsmelding. 

Offentlige etater og skattefrie institusjoner leverer skjemaet til skattekontoret innen 31. mai året etter inntektsåret.

Rapporten RF-1022 ligger som standard i Visma Enterprise økonomi, og denne blir utgangspunkt for oppbygging av rapporten. Før rapporten kan settes opp, bør HRM være avstemt mot Økonomi og Altinn. Dette forenkler utfylling av RF-1022 og avstemming mot Altinn.

 
Agenda
  • Hvilke rapporter skal kjøres for å få en korrekt avstemming

  • Hvilke rapporter skal kjøres for å sette opp en korrekt RF1022

  • Gjennomgang av RF1022 Lønns- og pensjonskostnader 

  • Gjennomgang av A07 

  • Anbefaling på månedlig avstemming

 


Siste frist for påmelding er dagen før kursstart. 

Informasjon om pålogging til kurset sendes ut senest en time før kurset starter.

Har du spørsmål til påmeldingen, ta kontakt på vu-kurs@visma.no

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Klokkeslett 10.00 - 11.00
Pris 1800