Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Enterprise HRM - Årsavslutning HRM nettkurs

Velkommen til nettkurs med tema Årsavslutning HRM


Rutinene for årsavslutning gjennoføres kun én gang i året og vår erfaring er at mange kunder har behov for å friske opp disse rutinene.

I løpet av kurset vil de sentrale oppgavene ved årsavslutning bli gjennomgått.

Agenda

  • Ekstra lønnsperiode desember
  • Kontroll og beregning av feriepenger
  • Opprettelse og oppsett av nytt regnskapsår
  • Overføring av akkumulatorverdier
  • Sletterutiner
  • Årsoppgave for ansatte / årsoppgaver for selskapet / avstemming
  • Øvrige rapporter


I tillegg til erfarne brukere som ønsker en oppfriskning av rutinene, oppfordrer vi spesielt nye kunder til å delta på kurset.


Informasjon om pålogging blir sendt ut senest en time før kurset starter.

Siste frist for påmelding er dagen før kurs.


Har du spørsmål, ta kontakt på vu-kurs@visma.no

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Klokkeslett 12.00 - 15.00
Pris 3020
Adresse Web
Kurssted Åpne kart