Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Velferd Flyktning - Saksbehandling ihht Introduksjonsloven

Velkommen til nettkurs :

Saksbehandling ihht Introduksjonsloven i Visma Velferd  Flyktning 

Agenda for kurset:

- Fatte vedtak og lage utbetalingsplaner for introduksjonsstønad  og andre type utbetalinger.
- Totrinn-godkjenning av vedtak
- Foreta manuell og autotrekk i stønaden
- Utbetaling til lønnssystem og remittering mot bank
- Div rapporter og utskrifter

Målgruppe for kurset:
Administrator og/eller superbrukere i Visma Flyktning
Programrådgivere og merkantilansatte med ansvar om utbetalinger.

Forkunnskap:
Krever generelle kunnskap om Visma Velferd Flyktning

 
Varighet: 3 timer   

Kurset holdes via Skype. Link sendes til deltagere en halv time før kurset starter. Det er viktig å ha en god høyttaler og være tilkoblet storskjerm dersom flere deltar.

Er dere flere som sitter sammen fra samme kommune er det nok å melde på en deltaker til kurset.


Har du spørsmål til påmeldingen, ta kontakt på vu-kurs@visma.no

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Klokkeslett 09.00 - 12.00
Pris 3020