Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online!

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Flyt Skole - Kurs i sikkerhet og personvern

Kurset vil gi større bevissthet rundt sikkerhet og personvern i Visma Flyt Skole. Videre vil kurset bidra med konkrete tips til hvordan øke sikkerhetsnivået i Visma Flyt Skole.

Agenda

•Generelt om sikkerhet og personvern
•Rutiner og ansvar for vedlikehold
•Logging
•Folkeregisterimport og foreldreansvar
•Elever og foresatte
•Uttrekk av data til 3.part
•Tilganger og tilgangsstyring

 

Kursets mål

Skape forståelse og refleksjon knyttet til sikkerhetsinnstillinger og håndtering av personvernopplysninger som den enkelte organisasjon må ta stilling til.


 

Kommuneadmin, men også høyaktuelt for skoleadmin.
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 14.00 - 15.30
Pris 1720