Dame med øreplugger deltar på webinar

Alltid oppdatert

Kurs, seminarer og konferanser

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Superbrukerkurs HsPro

Superbrukerollen Hspro

Mål for superbrukeropplæringen:

Superbruker skal gjennom superbrukeropplæringen få kunnskap om hvordan HsPro er bygget opp og hvordan kommunen kan tilpasse og vedlikeholde HsPro ut fra eget behov. 

Beregnet for nye superbrukere og øvrige som ønsker repetisjon.

Agenda

Rollen som superbruker

 • Community
 • Registrering av superbrukere i Community
 • Ny versjon av HsPro, hvordan hente informasjon om ny versjon
 • Supportsaker 
 • Informasjon i Community
Oppbygging av HsPro
 • Kort gjennomgang av Hspro
 • Steder i Hspro
 • Oppdatere instanser vårt ansvar

 Ansattkort

 • Ny ansatt – avslutte et ansattkort, passordskifte, tilgangsregime med rollemaler

 • Tilganger ved tilsyn, roller og logging


Timebokoppsett

 • Dagplaner, Ukeplaner, generere timebok,  endre timebok, slette timebok

 Hskom 

 • Meldingsflyten i Hskom, ulike roller i meldingsflyten

 • Rutiner

Digi helsestasjon

 • Innstillinger, Arbeidsflyt, Vedlegg

Arkiv og digitalpost

 • Forutsetninger, rutiner for digital post
 • Arkivering, ikke arkivering
 • KsFiks

Kodeverket

 • Hvilke koder kan endres/tilpasses

Vaksiner

 • Bestillinger vaksinekodeliste, betalingsmulighet
 • Avviste vaskiner

 Metodeoppsett

 • Gjøre endringer i metode. Fleksibelt metodeoppsettet i moduler


Kartotek

 • Instansliste, Visma Adresseregister

Folkeregister

 • Oppdatering av informasjon fra folkeregisteret

Maler

 • Lage nye maler. Redigere eksisterende maler

Skolehelsetjenesten

 • Etablere klasser, vedlikehold elever, knytte skoler til steder 

Rydderutiner

 • Dobbeltregistrerte personer/journaler


Sysvak
Helfo oppgjør svangerskapsomsorgen
 • Sending og korreksjon
Rapport/Statistikk
 • Kostra 
 •  Andre mulige rapportuttak

Utlandsvaksinasjon

 • Metodeoppsett, tilganger, betalingsinformasjon

 


Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4750