Dame med øreplugger deltar på webinar

Alltid oppdatert

Kurs, seminarer og konferanser

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Superbrukerkurs HsPro

Superbrukerollen Hspro

Mål for superbrukeropplæringen:

Superbruker skal gjennom superbrukeropplæringen få kunnskap om hvordan HsPro er bygget opp og hvordan kommunen kan tilpasse og vedlikeholde HsPro ut fra eget behov. Beregnet for nye superbrukere og øvrige som ønsker repetisjon.

Agenda

Oppbyggingen av HsPro 

 • Kort gjennomgang av Hspro

 Systeminformasjon

 • Innstillinger

 Hskom 

 • Meldingsflyten i Hskom.

 • Ulike roller i meldingsflyten

 • Vedlikehold Vadr – Visma Adresseregister

 • Rutiner

 Kodeverket

 • Hvilke koder kan endres/tilpasses

 Ansattkort

 • Ny ansatt – avslutte et ansattkort 

 • Passordskifte

 • Tilgangsregime med rollemaler

Timebokoppsett

 • Dagplaner, Ukeplaner

 • Generere timebok – endre timebok – slette timebok

 Metodeoppsett

 • Gjøre endringer i metode

 • Fleksibelt metodeoppsettet i moduler

Statistikk

 • Fleksibel Kontaktrapport for ulike deljournaler

 • Faste rapporter

Instansliste – Visma Adresseregister

Maler

 • Lage nye maler

 • Redigere eksisterende maler

 Rydderutiner

 • Dobbeltregistrerte personer/journaler

 Folkeregisteret

Sysvak

Helfo oppgjør svangerskapsomsorgen

Rapport/Statistikk
 • Kostra 
 •  Andre mulige rapportuttak

Community

 • Registrering av superbrukere i Community
 • Nye versjoner av Hspro– hvordan hente informasjon om ny versjon 
 • Supportsaker 
 • Informasjon i Community

 


Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4850