Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Superbrukerkurs HsPro

Mål for superbrukeropplæringen:

Superbruker skal gjennom superbrukeropplæringen få kunnskap om hvordan HsPro er bygget opp og hvordan kommunen kan tilpasse og vedlikeholde HsPro ut fra eget behov. Beregnet for nye superbrukere og øvrige som ønsker repetisjon.

Agenda

Oppbyggingen av HsPro 

 • Kort gjennomgang av Hspro


Systeminformasjon

 • Innstillinger


Hskom 

 • Forberedelser mottak av meldinger.

 • Meldingsflyten i Hskom.

 • Ulike roller i meldingsflyten

 • Vedlikehold Vadr – Visma Adresseregister

 • Rutiner


Kodeverket

 • Hvilke koder kan endres/tilpasses


Ansattkort

 • Ny ansatt – avslutte et ansattkort 

 • Passordskifte

 • Tilgangsregime med rollemaler


Timebokoppsett

 • Dagplaner, Ukeplaner

 • Generere timebok – endre timebok – slette timebok


Metodeoppsett

 • Gjøre endringer i metode

 • Fleksibelt metodeoppsettet i moduler


Instansliste – Visma Adresseregister

Maler

 • Lage nye maler

 • Redigere eksisterende maler


Rydderutiner

 • Dobbeltregistrerte personer/journaler


Folkeregisteret.

Kurset gjennomføres på Visma sine lokaler på Skøyen. Kurset vil bli gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler for Korona. Kurset kan bli avlyst på kort varsel dersom situasjonen tilsier det. Det vil da kunne bli mulig å gjennomføre kurset over linje. 
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 10.00 - 16.00
Pris 4750