Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Superbrukerkurs HsPro

Mål for superbrukeropplæringen:

Superbruker skal gjennom superbrukeropplæringen få kunnskap om hvordan HsPro er bygget opp og hvordan kommunen kan tilpasse og vedlikeholde HsPro ut fra eget behov. Beregnet for nye superbrukere og øvrige som ønsker repetisjon.

Agenda

Community

 • Registrering av superbrukere i Community
 • Nye versjoner av Hspro– hvordan hente informasjon om ny versjon 
 • Supportsaker 

Systeminformasjon – innstillinger

Ansatte og timebok

 • Tilgangsregime med rollemaler
 • Ny ansatt – avslutte et ansattkort 
 • Passordskifte
 • Bygge opp timebok - Endre timebok

Kodeverket

 • Hvilke koder kan endres/tilpasses

Maler

 • Gruppering av maler
 • Lage nye maler - Redigere eksisterende maler
 • Metodeoppsett
 • Gjøre endringer i metode
 • Fleksibelt metodeoppsettet i moduler

Vaksiner – Sysvak

 • Avviste vaksiner
 • Kommunikasjon Sysvak
 • Vaksinekoder 
Rapport/statistikk
 • Kostrarapporter
 • Andre mulige rapportuttak
Ajourhold/Rydderutiner
 • Dobbeltregistrerte personer/journaler

Instansliste

 • Legge inn samarbeidspartnere
 • Legge inn nye skoler
Folkeregisteret
 • Hvordan følge med at Folkeregisteret er kommet
 • Hvordan sjekke avvik

Helfo oppgjør svangerskapsomsorgen

 • Sende oppgjør
 • Feil i oppgjør
 • Samlerapport

Avtale med hver deltaker om oppfølgingsmøte på telefon i etterkant av kursdagen er inkludert. 

Sted og dato
Status Fullt
Varighet 1 dager
Klokkeslett 10.00 - 16.00
Pris 4750
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart