Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online!

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Superbrukerkurs HsPro (Skøyen)

Kurs: Superbrukerollen Hspro

Sted: Skøyen Oslo- dette kan bli endret til nettkurs dersom situasjonen tilsier det. Deltakerne vil da bli informert. 

Mål for superbrukeropplæringen:

Superbruker skal gjennom superbrukeropplæringen få kunnskap om hvordan HsPro er bygget opp og hvordan kommunen kan tilpasse og vedlikeholde HsPro ut fra eget behov. Beregnet for nye superbrukere og øvrige som ønsker repetisjon.

Agenda kurs for superbrukere.

Oppbyggingen av HsPro 

 • Kort gjennomgang av Hspro

 Systeminformasjon

 • Innstillinger

 Hskom 

 • Forberedelser mottak av meldinger.

 • Meldingsflyten i Hskom.

 • Ulike roller i meldingsflyten

 • Vedlikehold Vadr – Visma Adresseregister

 • Rutiner

 Kodeverket

 • Hvilke koder kan endres/tilpasses

 Ansattkort

 • Ny ansatt – avslutte et ansattkort 

 • Passordskifte

 • Tilgangsregime med rollemaler

Timebokoppsett

 • Dagplaner, Ukeplaner

 • Generere timebok – endre timebok – slette timebok


 Metodeoppsett

 • Gjøre endringer i metode

 • Fleksibelt metodeoppsettet i moduler

Statistikk

 • Fleksibel Kontaktrapport for ulike deljournaler

 • Faste rapporter

Instansliste – Visma Adresseregister

Maler

 • Lage nye maler

 • Redigere eksisterende maler

 Rydderutiner

 • Dobbeltregistrerte personer/journaler

 Folkeregisteret.

 


Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 10.00 - 16.00
Pris 4750
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart