Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Superbrukerkurs del 1 HsPro

Superbruker skal gjennom superbrukeropplæringen få kunnskap om hvordan Hspro er bygd opp og hvordan kommunen kan tilpasse og vedlikeholde  Hspro ut fra eget behov.
Beregnet for nye superbrukere og øvrige som ønsker repetisjon.


Agenda for del 1:


Systeminformasjon – innstillinger
Ansatte og timebok
  • Tilgangsregime med rollemaler
  • Ny ansatt – avslutte et ansattkort 
  • Passordskifte
  • Bygge opp timebok - Endre timebok
Kodeverket. 
  • Hvilke koder kan endres/tilpasses
Metodeoppsett
  • Gjøre endringer i metode
  • Fleksibelt metodeoppsettet i moduler
Elektroniske meldinger.
  • Ansvar Stedets og Helsestasjonens meldingsansvarlige.
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 12.00 - 15.00
Pris 3020