Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma eAccounting for regnskapsbyrå

Når du er regnskapsfører og har kunder i Visma eAccounting, er det viktig at du kjenner systemet godt!

Kurset er tilpasset deg som skal starte med Visma eAccounting og deg som akkurat er kommet i gang.

Det er viktig at du kan bistå kundene dine slik at de bruker systemet riktig, og tar i bruk de moduler og den automatikken som er i systemet. Du vil også ha en fordel av å ha kjennskap til de moduler som ikke påvirker regnskapet i like stor grad. 

Husk du er en fagperson for din kunde, og vil knytte tettere bånd ved å gi gode råd om bruk av systemet. Slik at dine kunder på en enkel, effektiv og riktig måte kommer godt i gang fra starten av.

Ved å delta på dette kurset blir du en god rådgiver og en støtte for din kunde.

Merk: Ta med egen bærbar pc hvis du ønsker å følge med på kurset i deres egen Visma eAccounting.

Agenda

 
 • Hva er Visma eAccounting

  • Moderne og automatisert økonomisystem

  • Lønn og regnskapsarbeid i skyen

  • Hvordan bruke Visma eAccounting effektivt?

   • Bankintegrasjon

   • AutoInvoice

   • Hurtigtaster

 • Viktige rutiner mellom klient og regnskapsfører (handout)

  • Sjekkliste før oppstart

  • Avtale fordeling av arbeidsoppgaver

  • Jobbing i nytt skybasert program trenger rutiner

 • Viktige innstillinger

  • Firmainnstillinger

  • Hovedopplysninger

  • Fakturaopplysninger

  • Bokføringsopplysninger

  • Andre opplysninger

  • Lønnsopplysninger

  • Import og eksport

 • Prosjekt og kostnadsbærere

 • Kunder, salg og artikler

 • Innkjøp

  • Leverandører

  • Inngående faktura

  • Periodisering

  • Bildevedlegg

 • Regnskap i eAccounting

  • Bilagsoversikt

  • Kontooversikt

  • MVA-melding og avstemming

  • Utskrifter

 • Kasse og Bank

  • Bankhendelser

  • Import av kontoutdrag

  • Hvordan benytte kasse/bank med og uten bankintegrasjon

 • Lønnslipp

 • Andre rapporter

 • Eiendeler

  • Eiendelskontering

  • Avskriving

 • Visma Økonomioversikt

 • Visma Byrå

  • Innstillinger

  • Oppsett av ny kunde og samarbeid

  • Sjekklister, ressursplanlegging og timelister

  • Visma Byrå Periode & År

 • Apper og utvidelser

Deltakelse gir etterutdanning:

Kurset er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningordningen for regnskapsførere og revisorer.

3 timer, fagområdet annet

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende.

Dersom du ikke har anledning til å møte på kurset/seminaret, kan du overlate plassen din til en kollega. Husk da og gi beskjed senest dagen før.

Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

 

Etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2017 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

 

Deltakelse gir etterutdanning: 

 

 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte på kurs/seminaret kan en kollega overta plassen din, gi beskjed senest dagen før kurs/seminaret starter. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Velg dager

For at din påmelding skal bli riktig må du huke av for hvilke dager du ønsker.

NB! Hvis det skal registreres flere deltakere må denne bestillingen gjøres for hver deltaker

 

Etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2017 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

 

Deltakelse gir etterutdanning: 

 

 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte på kurs/seminaret kan en kollega overta plassen din, gi beskjed senest dagen før kurs/seminaret starter. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Velg dager

For at din påmelding skal bli riktig må du huke av for hvilke dager du ønsker.

NB! Hvis det skal registreres flere deltakere må denne bestillingen gjøres for hver deltaker

 

Etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2017 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

 

Deltakelse gir etterutdanning: 

 

 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte på kurs/seminaret kan en kollega overta plassen din, gi beskjed senest dagen før kurs/seminaret starter. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Velg dager

For at din påmelding skal bli riktig må du huke av for hvilke dager du ønsker.

NB! Hvis det skal registreres flere deltakere må denne bestillingen gjøres for hver deltaker

 

Etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2017 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

 

Deltakelse gir etterutdanning: 

 

 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte på kurs/seminaret kan en kollega overta plassen din, gi beskjed senest dagen før kurs/seminaret starter. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Velg dager

For at din påmelding skal bli riktig må du huke av for hvilke dager du ønsker.

NB! Hvis det skal registreres flere deltakere må denne bestillingen gjøres for hver deltaker

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 2490
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart