Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Business Regnskapsbyrå trinn II

Det skal være inspirerende og utviklende å arbeide med Visma sin Byråløsning. Vi ønsker derfor å vise deg som har litt erfaring med vårt system ytterligere muligheter som foreligger i dette programmet med vekt på effektive rutiner i systemet og for byrået. Kurset er et påbygningskurs til «Visma Business Regnskapsbyrå trinn I».

Vi våger å påstå at de fleste bruker kun mellom 10-20 % av de fantastiske mulighetene i sin byråløsning.

 • Bli bedre kjent i løsningen, og få kontroll og bedre oversikt.
 • Unngå tid på leting etter differanser, momsavstemming og avvik reskontro.
 • Få mer tid til verdiskapning for kundene dine.

Kurset varer i to dager fra kl. 09.00-15.00. Kurset gir timer til etterutdanning for regnskapsfører og revisor.

Målgruppe

Deg som har jobber i Visma Business Regnskapsbyrå en stund og ønsker å ta i bruk mer funksjonalitet.

Krav til forkunnskaper

Gjennomgått kurset Visma Business Regnskapsbyrå trinn I eller ha tilsvarende kompetanse.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business Regnskapsbyrå Trinn II” til å gi følgende etterutdanning:

For regnskapsfører: 6 timer Bokføring og 6 timer Andre fagområder
For revisor: 12 timer Annet

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

 

 • Nyheter i siste versjon av programmet
 • Utvidet bruk av Ansvarsenheter
 • Budsjettering
 • Driftsmidler
 • Rapportdefinisjoner
  • Prosjektrapporter
  • Resultat- og balansedefinisjoner
 • Eksport- og importrutiner
 • Sikkerhetskopiering
  • Kopiering mellom klienter
 • Utvidet fakturering
  • Fastpris
  • Massefakturering
 • Formularredigering
  • Logo på faktura
  • Fakturablankett
 • Enkel design
  • Laging av egnedefinerte vinduer på kunder
  • Bygge nytt skjermbilde
 • Purre- og renteberegning
 • Visma Reporting
  • Ny rapportpakke
 • Hvordan effektivisere arbeidshverdagen
  • Effektiv bilagsregistrering
  • Utskriftsfunksjoner
  • Oppfølging og kontroller (reskontro hovedbok)
  • Oppslag og søkefunksjoner
  • Oppsett av bedriftsparameter
  • Autopay
  • Hurtigtaster

Kurs gjennomføres på leverandørens PC for praktisk øving i demomiljø. Maks antall deltagere på kurset er 12. Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om kursabonnement.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business Regnskapsbyrå Trinn II” til å gi følgende etterutdanning:

For regnskapsfører: 6 timer Bokføring og 6 timer Andre fagområder
For revisor: 12 timer Annet

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8800
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart