Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Business regnskap trinn III - Webinar

Ved å delta på dette kurset vil du virkelig lære deg de mest avanserte og smarte funksjonene i regnskapsmodulen i Visma Business. Vi går mer i dybden i de ulike rutinene. Kurset bygger videre på kursene regnskap trinn I og regnskap trinn II. Vi arbeider med praktiske oppgaver på kurset, og viser eksempel på bruk av regnskapsmodulen i forskjellige regnskapsrutiner.

På trinn III kurset går vi igjennom:

 • Mer om søkemuligheter
 • Fordypning på tema fra trinn II kurset
 • Budsjett
 • Avgiftshåndtering
 • Kontroll, avstemming og feilsøk

Kurset gir timer til godkjenning av etterutdanning for regnskapsførere og revisorer, og varer i to dager fra kl. 09.00-15.00.

Målgruppe

Kurset er spesielt egnet for deg som har ansvaret for regnskapsførselen i bedriften, og deg som har brukt Visma Business en stund og ønsker å lære mer funksjonalitet.

Forkunnskaper

Du bør ha gjennomført regnskap trinn I eller II kursene i Visma Business Regnskap, eller ha tilsvarende kunnskaper. Erfaring med Visma Business er et krav. 

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business Regnskap Trinn III” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 6 timer Bokføring og 6 timer Andre områder
Revisor: 12 timer Annet

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.
Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Søkemuligheter i Visma Business 

 • Søk og søkepanelet

Fordypning i tema fra Regnskap trinn II kurset 

 • Effektivisering av bilagsregistrering 
 • Effektiv bruk av fordelings- og periodiseringsnøkler
 • Valutahåndtering 
 • Periodisering, ulike metoder
 • Rapportering med eksport til Excel, bruk av en Excelmal 
 • Regnskapsrutiner - Snu oppdaterte bunter og bilag

Budsjett 

 • Bruk av fordelingsnøkler
 • Bruk av periodiseringsnøkler
 • Registrere budsjetter, vedlikeholde budsjetter
 • Budsjettere pr. avdeling og prosjekt

Avgiftshåndtering 

 • Momsoppgaven, behandling, kontroll og avstemming
 • Mva oppgave innsending via AutoReport

Kontroll, avstemminger og feilsøk

 • Søkemuligheter
 • Behandle avvik
 • Håndtere feilmeldinger

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Kursmateriell kan bli delt ut i forkant, under og etter kurset. Alle kursdeltakere mottar kursbevis og blir bedt om å evaluere kurset i etterkant.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Kursleder

Kursleder er sertifisert i Visma Business.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business Regnskap Trinn III” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 6 timer Bokføring og 6 timer Andre områder
Revisor: 12 timer Annet

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8800