Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Business regnskap trinn II

Kurset er for deg som har benyttet regnskapsmodulen i Visma Business en stund. Formålet med kurset er å gi deg kunnskap om gode arbeidsrutiner og å gjøre deg bedre kjent med flere av mulighetene i Visma Business. Lær deg hvordan du kan bruke flere av funksjonene og hva som skjer ved endringer.

På trinn II kurset går vi blant annet igjennom:

 • Automatisk bilagsmottak
 • Bedriftsparametre
 • Rapportering
 • Driftsmidler

Kurset gir timer til godkjenning av etterutdanning for regnskapsførere og revisorer, og varer i to dager fra kl. 09.00-15.00.

Målgruppe

Kurset er for deg som har brukt regnskapsmodulen i Visma Business i noen måneder, og ønsker å bli kjent med mer enn helt grunnleggende funksjonalitet.

Forkunnskaper

Du bør ha gjennomført kurset ”Visma Business Regnskap trinn I”, eller ha tilsvarende kompetanse. I tillegg bør du ha grunnleggende faglig kompetanse i regnskap.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business Regnskap Trinn II” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 6 timer Bokføring og 6 timer Andre områder
Revisor: 12 timer Annet

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Kort oppsummering fra regnskap trinn I kurset

 • Grunnleggende søk og oppbygging
 • Oppsett i forbindelse med regnskap
 • Faste registre
 • Bilagsregistrering

Jobb effektivt med automatisk bilagsmottak 

 • Motta alle bilag via Visma AutoInvoice
 • Riktig oppsett av Visma Dokumentsenter og AutoInvoice

Bedriftsparametre 

 • Mva-oppsett
 • Kontosett
 • Avgifts- og bokføringsopplysninger
 • Valuta, språk, land

Rapportering 

 • Administrasjon/Rapportredigering
 • Reskontrorappporter
 • Regnskapsrapporter
 • Visma Reporting

Driftsmidler 

 • Oppsett i Visma Business
 • Opprettelse driftsmiddel
 • Avskrivning driftsmidler
 • Utrangering/salg av driftsmidler
 • Case på driftsmidler 

Generelt 

 • Regenerere saldoer
 • Flytting av sperredato

Kurs gjennomføres på leverandørens PC for praktisk øving i demomiljø. Maks 12 deltagere. Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Kursleder

Kursleder er sertifisert i Visma Business.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business Regnskap Trinn II” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 6 timer Bokføring og 6 timer Andre områder
Revisor: 12 timer Annet

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8800