Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Total Update 2019

Vi har i år lagt om Total Update - årets kurs har økt fokus på bruk av Total Årsoppgjør - med praktisk bruk av systemet fra import av saldobalanse til ferdig årsoppgjør - A til Å. Dette er nok en prosess du kjenner godt, men vi skal være svært konkrete på hyppige utfordringer for brukerne, bl.a. fra support, slik at du blir så effektiv som mulig med din bruk av Total Årsoppgjør.

Foreleser: Torfinn Lundblad

Torfinn Lundblad har over 20 års erfaring som autorisert regnskapsfører og registrert revisor med lang bakgrunn fra Skatteetaten og revisjons- og regnskapsbransjen.

Målsettingen er at du som bruker etter gjennomført kurs skal være best mulig rustet til årsoppgjøret for 2019 ved bruk av Total. 

Kursinnhold:

Del 1: 

09.00 - 09.45 Oppdatering lover og regler relatert til årsoppgjøret

10.00 - 14.00 Total Årsoppgjør

Konkret systemgjennomgang av årsoppgjøret i Total.

 • Klientopplysninger mv.
 • Eierregister med tilleggs-funksjonalitet
 • Styre - import og variabler
 • Aksjer - kort om Total Aksjebok i kombinasjon med Total Årsoppgjør
 • Import av saldobalanse
 • Kobling av kontoer i saldobalansen
 • Anleggsregister - Detaljkort - Avskrivninger - kobling til saldoskjema - Avstemming - Noter
 • Kundefordringer
 • Varelager
 • Lønn
 • Skatteskjemaer AS / ENK
  • RF-1028 Skattemelding for AS mv / RF-1030 Skattemelding for næringsdrivende
  • RF-1052 Avstemming av EK
  • RF-1167 Næringsoppgave 2 / RF-1175 Næringsoppgave 1
  • RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessing verdi
 • Øvrige aktuelle skatteskjemaer 
 • Komplett årsregnskap til Brønnøysund
  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter
  • Årsberetning
 • Altinn-integrasjon - effektiv bruk - innstillinger mv.
 

Del 2:

14.00 - 14.30 Visma Byrå 

 • Gjennomgang av Byrå for regnskapsførere mv.
 • Kunder
 • Oppgaver
 • Sjekklister
 • Fakturering
 

14.45 - 16.00 Visma Byrå Periode & År

 • Gjennomgang av
  • Periodeavstemming med dokumentasjon / posteringsbilag mv.
  • Automatiske avstemminger
  • Årsoppgjørsdel med Skatteskjemaer og Årsregnskap
 Lunsj er inkludert og blir servert på hotellet.

Dokumentasjon

Dokumentasjon sendes deltaker i forkant av kurset for nedlasting av PDF-fil for evt utskrift, lagring og lett tilgjengelighet for senere bruk.

 

 

Godkjenning

 

Visma har vurdert kurset "Total Update" til å gi følgende etterutdanning:

 • 3 timer Finansregnskap 
 • 3 timer Skatte- og avgiftsrett 
 • 1 time Regnskapsførerregelverk og God regnskapsførerskikk
 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende.

Dersom du ikke har anledning til å møte på kurset/seminaret, kan du overlate plassen din til en kollega. Husk da og gi beskjed senest dagen før.

Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4400
Adresse Thon Hotel Rosenkrantz
Kurssted Åpne kart