Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Total Årsoppgjør - Nettkurs

Kursbeskrivelse

Kurset tar for seg all vesentlig funksjonalitet i Total Årsoppgjør, for mest mulig effektiv utarbeidelse av et komplett sett med likningspapirer, samt et fullstendig årsregnskap med hovedvekt på selskapstype aksjeselskap. Kurset er spilt inn med basis i Total Årsoppgjør for 2015, men har med nyheter og endringer fra Total 2019. Det at basis er Total Årsoppgjør 2015 vil påvirke opplæringen i Total Årsoppgjør. 

Målsettingen med kurset er at bruker etter gjennomført kurs har opparbeidet god kjennskap til modulens oppbygning og automatikk, forstår sammenhenger og automatikk i programmet, samt hvor effektivt årsoppgjøret kan utarbeides med Total Årsoppgjør.

Lykke til med opplæringen!

• Grunnleggende gjennomgang av klientregister med funksjoner

• Forutsetninger for utarbeidelse av årsoppgjør mht opplysninger, saldobalanse og momenter av regnskaps- og skattemessig betydning for årsoppgjøret

• Integrasjon med økonomisystemer – saldobalanse med koblinger til årsregnskap og næringsoppgave, skjema forskjeller regnskaps- og skattemessige verdier mv

• Anleggsregister mv

• Notesenter mv

• Rapporter – eksterne og interne

• Integrasjon altinn – fra / til

• Automatikk med Total Aksjebok

Forkunnskaper

Deltakeren bør ha grunnleggende kjennskap til regnskaps- og skatteregler på teoretisk basis.

 

Varighet/Timer til godkjenning

Varighet totalt ca 4 timer og 30 minutter

Kurset er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

Deltakelse gir etterutdanning med 4 timer innenfor kategoriene:

2 timer skatt

2 timer Finansregnskap

 

Hva er nettkurs?

Ved å benytte deg av vårt nettkurstilbud er du ikke avhengig av å sette deg ned til et fastsatt tidspunkt eller møte opp i et eksternt kurslokale for å få en effektiv systemtrening. Nå kan du derimot velge helt selv når du ønsker å se kurset – alt etter når det passer deg!

 
Dette kurset er tilgjengelig i 3 måneder fra bestillingstidspunkt.

 

Ved fullført bestilling vil du motta en e-post bekreftelse med påloggingsinformasjon.

Antall deltakere
Status Ledige plasser
Pris 1990
Adresse Web
Kurssted Åpne kart