Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Lønnsforum vår 2020 - Huldt & Lillevik Lønn

Bred fagekspertise og god dialog

På Lønnsforum Vår har vi et program fullspekket med nye og endrede regler for 2020, kombinert med smart og effektiv bruk av lønnssystemet. Vi stiller med 3 fageksperter på hvert kurs for å sikre at du får best mulig utbytte av dagen og svar på alle dine spørsmål. Temaene blir gjennomgått både faglig og i lønnssystemet. 

Vi besøker 11 steder i perioden april-juni. Du kan delta på ett av våre kurs rundt i landet, eller via online sendinger fra din arbeidsplass. 

Vi lever i en tid i konstant endringer, og det er viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Innen lønn- og personalområdet er det alltid mange nye regelendring og ny praksis som vi behandler og diskuterer på Lønnsforum.

Ved å delta på Lønnsforum denne våren vil du blant annet lære mer om:

 • Nye regler lønn og personal 2020
 • Nyheter og nyttige tips 
 • Håndtering av ferie og feriepenger

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med Huldt & Lillevik Lønn. Lønnsforum vår 2020 gir deg en god oppdatering både i fag og i nyheter i Huldt & Lillevik Lønn.

Etterutdanning

Visma Software AS har vurdert kurset til følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 1,5 timer Skatterett/avgiftsrett, 1,5 timer Rettslære og 3 timer Annet
Revisor: 1,5 timer Skatterett og  4,5 timer Annet.

Teori

 • Aktuelle tema 2020 personal
  • Reisetid/arbeidstid - “Reisetidssaken dommen”

  • Sykepenger i arbeidsgiverperioden - egenmelding/sykmelding

  • Innsyn/utlevering av lønnsopplysninger - hvordan behandle dette riktig etter GDPR? 


 • Aktuelle tema 2020 Lønn 

  • Reise og diett

   • Statens særavtaler - nye avtaler i 2020

   • Skattedirektoratets forskuddssatser for 2020

  • Arbeidsgiveravgift

   • Premie til sliterordningen

  • Kildeskattekort

   • Utbetaling av feriepenger

   • Arbeidsgivers dekning av pendlerkostnader

  • A-melding 

   • Lønnsbeskrivelser

   • Ny praksis ved trekk av for mye utbetalt lønn

 

 • Ferie og feriepenger 

  • Planlegging av ferie - hvem bestemmer?

   • Arbeidsgivers styringsrett

   • Ekstraferie pga alder

  • Har arbeidstaker rett til å nekte å avvikle ferie?

   • Er ekstraferien pga alder valgfri?

   • Manglende feriepengeopptjening

  • Ferie - kommer det endringer pga EØS-avtalen?

  • Hovedferie og restferie

  • Sykdom i ferien

   • Sykdom før ferien

   • Sykdom i ferien

   • Reise til utlandet med sykepenger?

  • Utbetaling av feriepenger

   • Ferieloven/praksis

   • Timelønnede/månedslønnede

   • Arbeidstakere som har fravær når feriepenger utbetales


 • Er bilgodtgjørelse alltid skattefritt, og kan firmabil være skattefri fordel?

  • Hvorfor er det viktig å skille mellom yrkesreise, arbeidsreise og besøksreise?

   • Trekkfri bilgodtgjørelse

   • Trekkfri dagdiett

   • Skattemessig fordel/ikke fordel ved bruk av firmabil og yrkesbil

   • Besøksreiser for pendlere

  • Hvorfor må det avklares om ansatt har vært på “fast arbeidssted”?

   • Hva er et “fast arbeidssted”

   • Hva er et “ikke fast arbeidssted”

   • “14-dagers” regelen

  • Hva er yrkesreise og hva er arbeidsreise?

   • Hva når ansatt sitter på med kollega som har firmabil/yrkesbil?

   • Skal håndverker med verktøy i yrkesbilen skatte av bruken?

   • Hva med tilkalling utenfor ordinær arbeidstid?

   • Når er det krav til elektronisk kjørebok?

System:

 • Nyheter og nyttige tips

  • Rydde og slette i H&L, hvor mange år må vi oppbevare

  • Skattekort og kildeskatt

  • Negativ Lønnsbeskrivelse

  • Generell statistikk og transaksjoner til excel

  • Sliterordning

  • Lønnsjustering eksport/import


 • Feriepenger

  • Kontrollere feriepenger til utbetaling

  • Endring av feriepenger i ferieåret

  • Standard lønnsarter

  • Utbetale feriepenger - månedslønnede

  • Utbetale feriepenger - timelønnede

  • Feriepenger ved dødsfall

  • Kjørejournal feriepenger


 • Fravær og Permisjoner

  • Fraværskoder for permisjon som skal være med i a-melding

  • Fraværsrapporter

  • Antall Årsverk

  • Arbeidsforhold


Med forbehold om endringer

 

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Kurs gjennomføres med visning fra kursholders PC. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Visma Software AS har vurdert kurset til følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 1,5 timer Skatterett/avgiftsrett, 1,5 timer Rettslære og 3 timer Annet
Revisor: 1,5 timer Skatterett og  4,5 timer Annet.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4900
Adresse Bjørvika Konferansesenter
Kurssted Åpne kart