Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Lønnsforum høst 2020 - Huldt & Lillevik Lønn - online

Høstens viktigste oppdateringer innenfor lønn og personal

2020 har vært et krevende år med endringer i lover og regler som alle vil bli berørt av. På årets Lønnsforum Høst får du oversikt over de nye reglene og endring i viktige prossesser for 2021. 

 • Det midlertidig regelverket og nye regler
 • Hva er viktig i sammenheng med årsskifte
 • Gjennomgang av effektiv årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn

Hvordan kan du delta?

I år har vi på grunn av Covid situasjonen forbedret vårt digitale tilbud. Du kan delta på et online heldagsarrangement som tidligere, eller velge aktuelle tema fra vårt tilbud av korte webinar.

Denne online sendingen er et opptak og det vil være muligheter for å sende inn spørsmål som blir besvart senest innen to arbeidsdager. Du mottar opptaket i etterkant for repetisjon og oppslag.

En tilgang til online kurs kan kun brukes av én person. Er dere flere i bedriften som ønsker å følge samme sending, må dette bestilles per ansatt.

 • Dersom dere er flere enn en deltager bruk rabattkode OnlineF19 og få 40 % rabatt for deltager 2-5.
 • For flere enn 5 deltagere, be om pris ved å sende forespørsel til kurs@visma.com.

Bli oppdatert både på regler og på nyheter i lønnssystemet

Kurset er satt sammen av to dager, hvor du selv velger om du vil delta på dag en, på dag to eller på begge dager:

Dag 1: Regeloppdateringer - innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte og nye regler.
Dag 2: Huldt & Lillevik Lønn - Nyheter i programmet, og hva er viktig å tenke på for å gjøre årsavslutningen og overgang til nytt år riktig og effektivt.

Som et alternativ til å følge Lønnsforum Høst vil vi tilby enkelttema som kortere webinar i uke 43, tilbudet blir publisert i midten av september.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Dag 1
Regnskapsfører: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett. 3,5 timer Rettslære
Revisor: 3,5 timer Skatterett. 3,5 timer Annet

Dag 2
Regnskapsfører: 7 timer Annet
Revisor: 7 timer Annet

Hvor velger jeg antall dager?

Når du legger kurset i handlekurven, må du velge dager i siste steg etter at du har registrert navn- og firmaopplysninger. 


Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Dag 1 - Regeloppdatering lønn og personal

Nytt i 2020 - et år fylt med regelendringer

Sykepenger - Regelendringer og aktuelle tema i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Vært i utlandet - karantene når man kommer hjem
  • Har arbeidstaker rett på sykepenger?
 • Hvor lang er arbeidsgiverperioden?
  • Er fraværet corona-relatert?
 • Hvilke dager er arbeidsgiver pliktig til å utbetale sykepenger?
 • Hvilke krav stilles for å få refusjon fra NAV?
 • Egenmelding
  • Hvilke regelendringer har kommet i forbindelse med covid-19?
  • Når kan arbeidstaker benytte egenmelding?
  • Hvordan telle dager og tilfeller med egenmelding?

Omsorgspenger - Særlige regler i 2020
 • Hvor mange dager har arbeidstaker rett på?
 • Når har arbeidstaker rett på omsorgspenger
 • Hvilke regler gjelder i 2020 pga covid-19?
 • Når kan arbeidsgiver søke refusjon fra NAV?
 • Hvordan søker arbeidsgiver refusjon fra NAV?

Permittering - Regelendringer og aktuelle tema i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Hva skal til for å kunne permittere?
 • Hvor lang til i forveien må permittering varsles
 • Rapportering i a-meldingen
 • Arbeidsgivers lønnspliktperioder
  • Lengde på lønnspliktperiodene
  • Hvordan skal arbeidsgiver beregne permitteringslønn?
 • Hvor mange dager med lønnskompensasjon dekker NAV?
 • Feriepenger på lønnskompensasjon?
 • Hvor lenge kan det permitteres?

Arbeidsgiveravgift - lavere sats i termin 3
 • Eksempler på riktig beregning av aga i termin 3

Avklaringer fra Skatteetaten
 • Skattefritak for nødvendige naturalytelser
 • Firmabil under permittering - skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt
 • Pendlerstatus: Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

Andre aktuelle temaer
 • Nye satser - kostgodtgjørelse
 • Kildeskattekort - hvilke plikter har arbeidsgiver?
 • Korreksjon a-melding
 • Ny sats for bunnfradrag i skattefri fordel ved kjøp av aksjer i arbeidsgiver selskapet

Trekk i lønn og feriepenger - nye avgjørelser
 • Trekk i lønn/feriepenger er strengt regulert i arbeidsmiljøloven, hvilke muligheter åpnes det for her?
 • Når må avtale om trekk i lønn/feriepenger inngås?
 • Hvilken betydning har det at trekk i lønn er regulert i arbeidsavtalen?

Ferie
 • Overføring av ferie
 • Ferie under permittering
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers plikter
  • Har arbeidsgiver oversikt over permittert arbeidstakers feriesaldo?
  • Opptjening av feriepenger - hvordan påvirkes neste års ferie?

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) - nytt fra 2021
 • Hva er OTP i privat sektor?
 • Hvilke bedrifter må ha en OTP-ordning?
  • Hva er konsekvensene av ikke å ha lovpålagt OTP-ordning?
 • Medlemskap
  • Når kan/skal ansatt meldes inn?
  • Når kan/skal ansatt meldes ut?
 • Hvilke inntekter skal med i premiegrunnlaget?
 • Nytt fra 2021
  • Bruk av informasjon fra a-ordningen i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon

Årsavslutning
 • Har du innberettet ytelser korrekt i år?
  • Trekkfrie godtgjørelser
  • Kostgodtgjørelse for overnatting på hotell, pensjonat eller hybel/brakke med kokemulighet
 • Bilgodtgjørelse, passasjertillegg og tilhengertillegg
 • Overtidsmat
 • Firmabil/yrkesbil
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Personalrabatter
 • Rentefordel på lån i arbeidsforhold
 • Hva med ytelser opptjent 2020 som utbetales i 2021

Statsbudsjettet 2021

Dag 2 - Huldt & Lillvik Lønn

Lønnsarter - Bruk, kontroll og korrigering
 • Kontrollere lønnsartregister
 • Kontroll av lønnsarter mot OTP i 2021
 • Korrigering ved feilrapportering
  • Hvilke konsekvenser har det å rapportere feil?
 • Automatisk beregning av lønnsarter
  • Håndtering av lønn under permisjon
  • Hvordan koble lønnsarter sammen

Arbeidsforhold - Praktiske rutiner og inntektsmelding
 • Lønn november/desember - Halv skatt
 • Hva bør passes på i forbindelse med opphør av arbeidsforhold?
  • Sluttoppgjør feriepenger
  • Avslutning av arbeidsforhold tilbake i tid
  • Andre praktiske tips
 • Obligatorisk rapportering på virksomhetsnummer - Sørg for at a-meldingen ikke blir avvist
 • Overføring av ferie
 • Inntektsmelding
  • Refusjon av omsorgspenger

Årsavslutning - Avstemming og overføring til nytt år
 • Hva kan vi gjøre løpende gjennom året?
 • Kontroll av offentlige satser og feriepenger
 • Ekstrakjøringer
  • Innrapportering av naturalytelser
 • Avstemmingrapporter
 • A-melding personoppsummering
 • Årsavslutning/overføring til nytt år
 • A-melding korreksjoner

Skattekort 2021
 • Forespørre skattekort
 • Importere skattekortopplysninger
 • Kildeskatt på lønn - Hva er viktig å passe på?

Nyttige tips i Huldt & Lillevik Lønn
 • Rapportering av OTP
 • Rapportering av utleggstrekk i a-meldingen
 • Ny forretningsregel 287 - Inntekt kan ikke i løpet av en måned være negativ
 • Fravær - Permitteringer og permisjon
 • Andre aktuelle temaer

Vi tar forbehold om endringer i agenda

Kurset er for deg som arbeider innen lønn og personal. Dag 1 er for de som ønsker en oppdatering innen regelverket. Dag 2 er for deg som benytter lønnsprogrammet Huldt & Lillevik Lønn.

For deltagelse online

Du følger kurset fra din arbeidsplass - du trenger kun egen PC og tilgang til internett. Du vil motta en lenke med tilgang til sendingen i forkant av kursdato, og en SMS med passord før kl 08.45 samme dag. Sendingen er et opptak og det vil være muligheter for å sende inn spørsmål som blir besvart senest innen to arbeidsdager. 

Når du deltar online mottar du et opptak av kurset i etterkant for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon. I tillegg til kursdokumentasjon mottar du Årsavslutningsboka for 2020 (verdi kr 890,-) elektronisk. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Varighet

Kurset er satt sammen av to dager hvor dag en er Regeloppdatering og dag to er Årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn. Du velger selv om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager. Hver kursdag varer fra kl. 09:00 til 16:00. 

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Dag 1
Regnskapsfører: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett. 3,5 timer Rettslære
Revisor: 3,5 timer Skatterett. 3,5 timer Annet

Dag 2
Regnskapsfører: 7 timer Annet
Revisor: 7 timer Annet

Hvor velger jeg antall dager?

Når du legger kurset i handlekurven, må du velge dager i siste steg etter at du har registrert navn- og firmaopplysninger. 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris Pris 1 dag 4400 Pris 2 dager 7800