Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Lønnsforum høst 2019 - Huldt & Lillevik Lønn

Høstens viktigste oppdateringer innenfor lønn og personal

Vi ser på endringene  som har det kommet i lover og regler i 2019 som alle vil bli berørt av, og vi ser også på det vi vet om av viktige endringer i 2020. På årets Lønnsforum Høst får du oversikt over de nye reglene, endring i viktige prossesser for 2020, hva som er spesielt viktig i sammenheng med årsskifte og en gjennomgang av effektiv årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn.

Kurset er satt sammen av to dager, hvor du selv velger om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager:

Dag 1: Regeloppdateringer innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte og nye regler.
Dag 2: Huldt & Lillevik Lønn - Nyheter i programmet, og hva er viktig å tenke på for å gjøre årsavslutningen og overgang til nytt år riktig og effektivt.

Etterutdanning
Totalt 14 timer for begge dager - fordelingen legges ut når den er klar. 

Dag 1: Regeloppdatering

Nyheter 2019

 • Varsling

 • Pleiepenger - gradering

 • Egenmelding

  • Utvidet egenmeldingsordning

  • Drøftningsplikt

 • Ny rettspraksis som kan ha betydning for arbeidsgiver

 • Foreslåtte endringer i sykelønnsordningen

Foreldrepenger

 • Nye beregningsregler fra 1. januar 2019

 • Fedrekvote- mødrekvote - fellesperioden

 • 80 % dekningsgrad - hvilken betydning får dette?

 • Prematurfødte barn - nye regler for stønadsperioden med foreldrepenger

 • Digital inntektsmelding

 • Permisjon

 • A-melding

  • Korrekt rapportering

Nyheter 2019 - lønn/skatt

 • Rabatter

 • Personalrabatter

 • Gaver i arbeidsforhold

 • Andre endringer

 • Satser og beløpsgrenser

 • Reise og diett, vilkår for skattefri dekning ved:

  • Dagsreiser

  • Reiser med overnatting

Riktig behandling av ansattes utlegg

 • Reisekostnader

 • Representasjon

 • Velferdstiltak

“Frynsegoder”

 • Firmabil

 • Elektronisk kommunikasjon

 • Andre fordeler

Hva må du tenke på ved årets slutt?

 • Ferie

 • Sykt barn

 • Avspasering - tidskonto

 • Personalmapper

  • GDPR

 • Helligdager – rett til lønn og fri

 • “Gjengangere” ved kontroll fra skatteetaten

  • Feil bruk av lønnsbeskrivelser eller sats/beløp

  • Pendlere

  • Lønn opptjent i utlandet

 • Korreksjoner av lønn

  • Når det er utbetalt for mye lønn/godtgjørelse

  • Etterbetaling

  • Forskuddstrekk

 • Lønn og godtgjørelser opptjent i 2019 som utbetales i 2020Dag 2: Huldt & Lillevik Lønn

Lønnsarter - Bruk, kontroll og korrigering

 • Kontrollere lønnsartregister

 • Korrigering ved feilrapportering

  • Hvilke konsekvenser har det å rapportere feil? 

 • Automatisk beregning av lønnsarter

  • Håndtering av lønn under permisjon

  • Hvordan koble lønnsarter sammen 

Arbeidsforhold - Praktiske rutiner og inntektsmelding

 • Lønn november/desember - Halv skatt

 • Hva bør passes på i forbindelse med opphør av arbeidsforhold?

  • Sluttoppgjør feriepenger

  • Avslutning av arbeidsforhold tilbake i tid

  • Andre praktiske tips

 • Obligatorisk rapportering på virksomhetsnummer

 • Inntektsmelding

  • Hva er viktig å passe på?

  • Siste nytt - Er alt på plass nå?

  • Erfaringer fra support

Årsavslutning - Avstemming og overføring til nytt år

 • Hva kan vi gjøre løpende gjennom året?

 • Kontroll av offentlige satser og feriepenger

 • Ekstrakjøringer

 • Avstemmingrapporter

 • A-melding personoppsummering

 • Finansskatt - Hva skjer i 2020?

 • Årsavslutning/overføring til nytt år

 • A-melding korreksjoner

Skattekort 2020

 • Forespørre skattekort

 • Importere skattekortopplysninger

 • Kildeskatt på lønn - Nytt fra 2019 - Hva er viktig å passe på?

Tips i Huldt & Lillevik Lønn

 • Aktuelle tema fra dag 1 som påvirker HL

 • Endringer i rapportering fravær ved barns sykdom

 • Ny forretningsregel 278 - korrigering av forskuddstrekk i a-meldingen

 • Ny forretningsregel 286 - Rapportering av permisjonsprosent (gjelder fra august)

 • Ny forretningsregel 287 - Inntekt kan ikke i løpet av en måned være negativ (gjelder fra august)

 • Ny skiftordning i a-meldingen (gjelder fra august)

Med forbehold om endringer.

Kurset er for deg som arbeider innen lønn og personal. Dag 1 er for de som ønsker en oppdatering innen regelverket. Dag 2 er for deg som benytter lønnsprogrammet Huldt & Lillevik Lønn. 

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. I tillegg til kursdokumentasjon mottar du Årsavslutningsboka for 2019 (verdi kr 850,-) elektronisk. Overnatting er ikke inkludert - det bestilles individuelt av den enkelte deltaker. Kurs gjennomføres med visning fra kursholders PC. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Varighet

Kurset er satt sammen av to dager hvor dag en er Regeloppdatering og dag to er Årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn. Du velger selv om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager. Hver kursdag varer fra kl. 09:00 til 16:00. 

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Bli Visma Certified SuperUser

Dokumenter dine kunnskaper i Huldt & Lillevik Lønn og ta sertifiseringstest og bli Visma Certified SuperUser. Les mer om Visma Certified SuperUser ( VCSU) her. "Lønnsforum høst 2019 - Huldt & Lillevik Lønn" er et av kursene vi anbefaler før sertifiseringstest. 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Totalt 14 timer for begge dager - fordelingen legges ut når den er klar. 

Hvor velger jeg antall dager?

Når du legger kurset i handlekurven, må du velge dager i siste steg etter at du har registrert navn- og firmaopplysninger. 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris Pris 1 dag 4600 Pris 2 dager 8300
Adresse Scandic Kristiansand Bystranda
Kurssted Åpne kart