Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Huldt & Lillevik Lønn Brukerdag 2020

Dypdykk i lønnssystemet

På Huldt & Lillevik Brukerdag får du en gjennomgang av hvordan du best mulig kan utnytte ditt lønnssystem og bruke smarte og mer avanserte funksjoner. Nå i høst har vi disse punktene på agendaen:

 • Nyheter og nyttige tips
 • Corona erfaringer
 • Fraværsmodulen
 • Rapporteringmuligheter
 • Lønnskjøring

I tillegg svarer vi på spørsmål - og ofte stilte spørsmål til support.

Brukerdag er et kurs for deg som har brukt Huldt & Lillevik Lønn en stund og er klar for et dypdykk. I tillegg til de funksjonene du bruker mest, finnes det en rekke muligheter som du kanskje ikke er kjent med og som kan bidra til å gjøre lønnsarbeidet enklere, morsommere og mer effektivt.

Delta på kurs eller webinar?

Vi har foreløpig planlagt 2 fysiske kurs i Oslo i høst. I tillegg setter vi opp kurset som webinar med tilsvarende innhold. Webinarene er delt opp i 3 x 2 timers webinar (del 1 - del 2 - del 3). Så velger du webinarvarianten kan du velge alle, eller de temaene som er relevante for deg. På webinar får du svar på spørsmål og opptak i etterkant av webinaret.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset og gi følgende etterutdanning:

For revisor: 6 timer Annet
For regnskapsfører: 6 timer Annet

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Del 1 - Nyheter

Nyheter og nyttige tips 
 • Endringer i rapporteringen av a-meldingen 2021
 • Rapportering på virksomhetsnummer
 • Negative lønnsbeskrivelser
 • Personer med kildeskatt på lønn
 • Skattekort - ny rutine
 • Få mest mulig ut av Huldt & Lillevik Lønn
 • Praktiske tips og triks
 • Rutiner rundt når ansatte slutter
 • Hva kan du få ut av lønnsartregisteret

Del 2 -  Corona-erfaringer  - Fraværsmodulen

Corona-erfaringer
 • Omsorgspenger
 • Redusert arbeidsgiveravgift
 • Permittering
 • Redusert arbeidsgiverperiode (coronarelatert fravær)
 • Bruk av egenmelding/barns sykdom
 • Refusjoner fra NAV

Fraværsmodulen 
 • Hvordan registrere, og rapportere fravær korrekt
 • Permisjoner og som rapporteres i a-meldingen
 • Sykefravær
 • Fraværsrapporter, hvordan bruke disse
 • Fraværsstatistikkene
 • Oversikt over feriedager og egenmeldinger

Del 3 - Rapporteringsmuligheter - Lønnskjøring

Rapportmuligheter i Huldt & Lillevik 
 • Vi viser deg hvilke muligheter som finnes i Huldt & Lillevik Lønn
 • Antall årsverk
 • Lønnsstatistikker
 • Frie rapporter, hvordan bygge opp disse
 • Transaksjoner til Excel, hvordan utnytte denne rapporten

Lønnskjøring i Huldt & Lillevik 
 • Vi viser deg hvordan du mer effektivt kan registrere variable data
 • Skattekort
 • MVA-kode og reisenummer
 • Transaksjoner til Excel over periodens data
 • Historiske lister
 • A-melding personoppsummering
 • Fordringer - bruk av KID


Kurset passer for deg som har erfaring fra Huldt & Lillevik Lønn.

Kurset gjennomføres uten bruk av PC for deltager. Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset og gi følgende etterutdanning:

For revisor: 6 timer Annet
For regnskapsfører: 6 timer Annet

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4900
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart