Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Huldt & Lillevik - Lønn og teori

Er du ny på lønn og skal jobbe med Huldt & Lillevik lønnssystem? 

Dette kurset gir deg teoretisk kunnskap kombinert med systemkunnskap som er svært nyttig når du skal arbeide med lønn. Ved siden av innføring i lønnssystemet, gir vi deg nødvendig kunnskap om ulike lover, forskrifter og begrep i forbindelse med ansattes skatteplikt og arbeidsgivers plikter knyttet til forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsopplysningsplikt. 

Etter endt kurs skal du kunne registrere faste opplysninger og variable transaksjoner, slik at du kan kjøre lønn i Huldt & Lillevik Lønn, samt oppsett for innsending av a-meldinger.

Forkunnskaper

Kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring i faget lønn.

Bli Visma Certified SuperUser

Dokumenter dine kunnskaper i Huldt & Lillevik Lønn og ta sertifiseringstest og bli Visma Certified SuperUser. Les mer om Visma Certified SuperUser ( VCSU) her. "Huldt & Lillevik - Lønn og teori " er et av kursene vi anbefaler før sertifiseringstest. 

Kursinnhold teoridelen

 • Arbeidstid
  • Alminnelig arbeidstid, overtid ,hviletid og fravær
 • Lønn
  • Avtale, krav til minstelønn, hva er full lønn, overtid, ulike typer lønn og tidspunkt for lønnsutbetaling
 • Sykepenger
  • Grunnvilkår, arbeidsgiverperiode, dokumentasjon, refusjon fra NAV, og nye regler for beregning av sykepenger
 • Barns sykdom
  • Grunnvilkår, hvilke situasjoner gir rett på omsorgspenger,  antall dager, dokumentasjon, arbeidsgivers plikt til å utbetale, refusjon fra NAV
 • Ferie
  • Opptjeningsår, ferieår, opptjening av feriepenger, utbetaling av feriepenger, utbetaling av feriepenger til arbeidstaker som har fravær

 • Arbeidsgivers plikter i forbindelse med utbetaling av lønn
 • Regler for bruk av skattekortet og korrekt trekkberegning i lønnskjøringen
 • Riktig beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Hvilke ytelser er skattepliktige/ skal inn i grunnlaget for arbeidsgiveravgift
  • Hvordan beregne riktig skattepliktig fordel for naturalytelser
  • Trekkfritak for visse ytelser  - som feriepenger og “halv skatt før jul
 • Riktig rapportering til myndighetene
  • Plikten til å rapportere lønn og opplysninger om ansatte i a-meldingen,
  • Lønnsbeskrivelser og opplysninger om arbeidsforholdet
 • Kort om arbeidsgivers plikter i forbindelse med utleggstrekk/påleggstrekk

Kursinnhold systemdelen

 • Oppsett i Huldt & Lillevik
  • Hjelpefunksjoner
  • Firmaoppsett
   • Offentlige satser
   • Avsetningskonti
  • Lønnsarter
  • Personopplysninger
 • Lønnskjøring
  • Registering av fast og variable data
  • Skattekort
  • Lønnsrapporter
   • Eksport til regnskap
   • Eksport til bank
   • Elektroniske lønnsslipper
  • A-melding
 • Fordringer og fri bil
  • Hvordan kobles dette mot arbeidstaker
 • Oppsett mot altinn
  • Kobling av bruker og firma mot altinn
 • Terminoppgjør
  • Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Andre terminlister
 • Kostnadsbærere
  • Fordeling av lønn på variable avdelinger
 • Fravær
  • Registering av fravær
  • Rapportering av fravær i a-melding

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er et systemkurs med bruk av PC.  PS: Du skal ikke ha med egen PC.

Lunsj og bevertning er inkludert.

Kursprisen inkluderer også elektronisk kursdokumentasjon.  Denne blir sendt til deg som link i en mail ca. 4-5 dager før kursstart. Du må selv skrive ut og ta med deg dokumentasjonen på kurset.

På dette kurset vil du møte to kursledere; en av våre juridiske rådgivere og en av våre lønnskonsulenter.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Vår vurdering i forhold til godkjenningsordningen:

Revisorer og Regnskapsførere: 7 timer skatterett/avgiftsrett

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 3 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 10400
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart