Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online!

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Gat - Grunnkurs

Kurset passer for de som er nye og trenger grunnopplæring i GAT. Dette er et to-dagers kurs som holdes i Vismas lokaler på Skøyen i Oslo.

Agenda

  • Kort gjennomgang av oppsett for ansatte (regelsett, uketimetall, aml-avtale)
  • Gjennomgå avdelingsinformasjon ift vaktkoder, vaktkategorier, kolonner grupper og bemanningsplan, dette som grunnlag for å planlegge arbeidsplan
  • Opprette ny arbeidsplan, legge til ansatte, endre/bytte ansatte osv.
  • Videre vises generelt arbeid i arbeidsplanen
  • Iverksetting av arbeidsplan til den ”levende vaktboken”
  • Hjelpeplan
  • Vaktbok
  • Ansatte timelister, banker og rettigheter
  • MinGat
  • Gat vs MinGat 

Kurset passer for alle som har behov for grunnopplæring i bruk av Gat 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 7980
Adresse Web
Kurssted Åpne kart