Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Digitale sykemeldinger i Visma Gat - Informasjon om DIGISYFO

For å sikre riktig informasjon om sykefravær er Digisyfo-modulen til stor hjelp å kunne importere sykmeldinger elektronisk i Visma Gat. Leder får hjelp til å “registrere” fraværet riktig i Visma Gat og hjelp til å kontrollere at det fraværet som allerede er registrert i Gat er riktig.

Dette webinaret er en gjennomgang av hva digitale sykmeldinger er, og hvordan nærmeste leder skal forholde seg til digitale sykmeldinger kontra sykmeldinger på papir. Gjennomgangen vil i hovedsak vise hvordan digitale sykmeldinger knyttes opp mot Gat og ta for seg hvordan ledere og/eller vaktbokansvarlige skal forholde seg til Gat i gjeldende versjoner (uten funksjon for digitale sykmeldinger) og i nyere versjoner hvor digitale sykmeldinger vil kunne importeres og behandles direkte i Gat.
Informasjonswebinaret tar for seg hovedpunktene i denne modulen:
  • Hvordan fungerer integrasjonen mellom Gat og NAV?

  • Hvorfor importere elektroniske sykmeldinger til Gat?

  • Hvordan fungerer dette i Gat?

  • Skal/bør man fremdeles eksportere sykefravær fra Gat til lønnssystemet?

  • Og til slutt en kort gjennomgang av innførinsgløpet for Digisyfo modulen

Foreleser: Mette Engelhardt Davidsen, Visma Enterprise

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Klokkeslett 12.15 - 13.15
Pris 0
Adresse Web
Kurssted Åpne kart