Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Gat for lønns- og HR medarbeidere

Lønnsmedarbeiderkurs:

Alt en lønnsmedarbeider må vite om Gat...


... og alt du ikke visste at du burde lure på. For de færreste lønnsmedarbeidere bruker Gat hverdagen, og mange er ikke engang klar over hvor viktig lønnsmedarbeider-rollen er for at Gat faktisk skal gjøre den jobben Gat er ment å gjøre. Det er ingen tvil om at en lønnsavdeling som engasjerer seg i Gat arbeidet er et av de største suksesskriteriene for at Gat skal lykkes i organisasjonen.


Kursholder: 
Mette Engelhardt Davidsen 

Seniorkonsulent Visma Gat og tidligere lønningssjef i Skien kommune

Agenda for kursdagen:

 1. Eksport av avdelinger, ansatte og stillinger fra lønnssystemet:

  1. Hvorfor er det så viktig hvordan du registrerer dette i lønnssystemet?

  2. Hvorfor blir det av og til feil i Gat, og hvordan kan vi finne- og rette opp disse feilene?

  3. Hvordan kan vi sørge for at Gat og A-meldingen spiller på «samme lag»

 2. Variabel lønn – timelister

  1. Er lønnsberegningen alltid riktig i Gat, og hvordan kan vi kontrollere det?

  2. Lønn på bytte mellom ansatte og bytte med avdeling......fordeler og ulemper

  3. Korte vikariat i fast turnus og variabel lønn (eks. ferievikarer)

  4. Hvordan bytte ut- eller endre lønnarter, kontering, avdelinger/ansvar osv.

  5. Smarte rapporter og statistikker

 3. Faste tillegg 

  1. Forhåndsberegnet som del av fastlønn (kommuner og helseforetak):

   1. Årsdivisor 1900, hva er det og hvordan regnes det ut

   2. Faste K/N-tillegg

   3. Faste L/S-tillegg.......og utfordringene med «ny» KS-modell

  2. Etterskuddsvis beregning på timeliste:

   1. Rapport 11

   2. Timelønnsberegning

 4. Fravær

  1. Kan vi stole på at lederne/vaktbokansvarlige registrerer fravær riktig?

   1. Hvordan du kan begrense feilregistreringer i Gat ved hjelp av grensekontroller og duplikatsjekk

  2. Fravær som skal telle uker, dager, timer mot en bank

  3. Fravær som utløser trekk i lønn

   1. Er det egentlig lurt å gjøre dette i Gat?

   2. Hvordan sikrer vi at det gjøres vi det på «lovlig» vis?

   3. Hvordan gjør vi det slik at A-meldingen ikke gir feilmelding?

  4. Elektronisk fraværsmelding, kan vi kvitte oss med søknad/melding på papir?

  5. Hva kan vi overføre fra Gat til lønnssystemet

 5. Digisyfo – elektroniske sykmeldinger i Gat

  1. Kort introduksjon til Digisyfo modulen i Gat

  2. Hvorfor importere sykmeldinger til Gat når det uansett importeres i lønnssystemet?

  3. Hvem er master for sykefravær?Kurset er ment for:
 • Medarbeidere som legger inn, endrer eller sluttmelder ansatte i L/P systemet.
 • Medarbeidere som har ansvar for registrering og oppfølging av variabel lønn.
 • Medarbeidere som har ansvar for registrering og oppfølging av fravær.
 • Systemforvaltere
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4150
Adresse Web
Kurssted Åpne kart