Bli sertifisert digitaliseringsekspert i Visma programvare

Kompetanseheving på 3 nivå - med kontinuerlig oppdatering.

 


Nivå 1 - Grunnleggende

Tilgang på kurs i regnskap-, og/eller lønnsprogram. 

Tilbudet består av nettkurs i følgende hovedprodukter:

 • Visma Business Regnskapsbyrå
 • Visma.net Financials
 • Visma Global (tilgjengelig i Q1 2020)
 • Visma.net Payroll
 • Huldt & Lillevik Lønn
 • Visma Lønn

Test på grunnleggende nivå

Ta eksamen etter at du har tatt kurset, eller direkte dersom du allerede er en erfaren bruker av et Visma produkt.
Når du har bestått eksamen utstedes det et diplom for Visma produktet og med betegnelsen: “Dokumentert kompetanse i Visma “Produkt” på grunnleggende nivå”.

Nivå 2 - Automatisering

På dette nivået får du tilgang til lære mer funksjonalitet i ditt Visma program, om automatiserende løsninger, temakurs og fordypning i programvare, og du får tilgang til å holde deg oppdatert på de siste programnyhetene fra Visma. Etter å ha arbeidet aktivt i kompetanseportalen i 12 måneder kan du ta eksamen på nivå 2, og deretter gå videre å sertifisere deg som digitaliseringsekspert.

Innhold som fortløpende blir oppdatert

 • Bli kjent med produktporteføljen til Visma
 • Automasjon i Visma Business Regnskapsbyrå og Visma Global
 • Nyheter i siste versjon av programvaren
 • Årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn
 • Automatisert føring av reise og uttlegg med Visma.net Expence
 • Time- og fraværsregistrering i Visma.net Time & Absence
 • Visma Finale - Avstemming og Årsoppgjør

Du kan velge å sertifisere deg i ett eller flere av Visma produktene. På nivå 2 vil du finne fordypning-, tema- og automatiseringskurs under hvert hovedprodukt.

Eksamen på Automasjonsnivå

Kursene for det hovedproduktet du har valgt er obligatoriske for å ta eksamen på nivå 2.
Når du har bestått eksamen utstedes det et diplom for Visma produktet og med betegnelsen: “Dokumentert bredde- og dypdekompetanse i Visma “Produkt” og automatiserende løsninger.

Nivå 3 - Sertifisert digitaliseringsekspert
i Visma programvare

Innhold med tema om:

 • Jobbe smart og effektivt for å frigjøre tid
 • Den rådgivende rollen
 • Hvordan starte digitaliseringsprosessen

Eksamen sertifisert digitaliseringsekspert

På eksamen blir du bedt om å navngi 3 kunder, beskrive hvilke løsninger du har levert og hvordan du har levert disse. Eksamen som “Sertifisert digitaliseringsekspert” vil ikke være tilgjengelig før 12 måneder etter at du bestått testen på Grunnivå, og tatt kursene på nivå 3.

Eksamen vil vise og dokumentere at du er en erfaren bruker av Visma produktene, kan utnytte løsningene til det beste for dine klienter og kan rådgi klienter i smart og effektiviserende bruk av digitale tjenester fra Visma.

Sertifiseringens varighet

Diplomene har en gyldighet på 12 måneder. Uansett hvilke nivå du er på, må du holde deg oppdatert. Kompetanseportalen vil fortløpende oppdateres med nye kurs, og eksisterende kurs blir oppdatert ved nye programversjoner, og ved endringer i produktporteføljen til Visma.

For å opprettholde status på nivå 2 og 3, må du holde deg oppdatert ved å ta kursene markert med “Update og årstall”.

Full oversikt over fremgang

Hver byråleder får en gratis tilgang til “Insights”, en rapporteringsløsning som gir oversikt over ansattes kurs, fremgang og status.
 • Ansattes tilgang til ulike kurs
 • Antall kurs startet og bestått
 • Ansattes status i programmet

Mikrolæring

Alle kurs på grunnleggende nivå er bygget opp som mikrolæring. Dette innebærer at kursene er bygget opp av korte moduler, godt merket med tema og tidsbruk. Du lærer nyheter, eller repetere prosesser når du har behov for det og når du har plass i din timeplan.

Mikrolæring er en metode for å lære ved å gi mottakeren små, presise porsjoner informasjon. Studier viser at læringsmetoden er meget effektiv, og spesielt for såkalte Millennials siden studier viser at de ikke holder konsentrasjonen lenger enn 90 sekunder av gangen.