Bli sertifisert i Visma Lønn

Dokumenter dine superbrukerkunnskaper.

Ta sertifiseringstest og bli Visma Certified SuperUser (VCSU)

Hvorfor bli VCSU Visma Lønn?

Dokumenterer god kjennskap til viktige funksjoner, og dybdekompetanse i lønnsprogrammet Visma Lønn.

Dokumenterer oppdatering på siste versjon av programmet, muligheter i programmet og tilhørende applikasjoner.

Få et sertifikat som dokumenterer verdifull kompetanse i et markedsledende lønnsprogram.

 

Fordeler:

✓ 10 % rabatt på kurs*

✓ Eksklusive webinar og workshops

✓ Gratis Årsavslutningsveiledning

✓ Én gratis tilgang til Oppslag Juridisk

✓ Eksklusive kurstilbud

* kan ikke kombineres med andre tilbud, og gjelder ikke kurs i Visma Mamut, Visma eAccounting og Total.

Praktisk informasjon om testen og sertifikatet

Testen består av 30 spørsmål hvorav 80 % må være korrekt for bestått test. Ved bestått test vil du motta "Superbrukersertifikat" automatisk i din e-post.

Sertifikatet har en varighet på 12 måneder, og du vil motta tilbud om ny sertifisering innen utløp av perioden.

Årlig sertifisering koster 3900 kr.

Anbefalte kurs før gjennomføring av sertifiseringstest:


Få en grunnleggende innføring i bruk av Visma Lønn. Les mer om dette kurset...
 
 

Kurset tar for seg alle sider ved lønnsbehandlingen. Det legges vekt på de formelle kravene myndighetene har stilt til behandling av lønnsytelser, herunder reglene for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning. De viktigste og mest vanlige lønnstypene gjennomgås. Les mer om dette kurset...
 
 

Kurset har som formål å gi en innføring i arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens bestemmelser omkring permisjon/lønn ved fravær grunnet sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, samt reglene om barn og barnepassers sykdom. Les mer om dette kurset...
 
 

Etter dette kurset skal du blant annet kunne foreta enkel lønnskjøring, kjøre rapporter og statistikker, samt utføre nødvendige rutiner i forbindelse med terminoppgjør. Les mer om dette kurset...
 

Bli oppdatert på det siste innen regler og lønnssystem. Les mer om dette kurset...
 
 

Lær å utnytte funksjonaliteten i Visma Lønn best mulig. Les mer om dette kurset...
 
 

Bli bedre kjent med rutiner, få anbefalinger på gjennomføring og lær å utnytte mulighetene i Visma Lønn. Les mer om dette kurset...
 
 

Nettkurs gjennomgår hvordan du setter opp Visma Lønn for at integrasjonen mellom Visma.net og Visma Lønn skal fungere korrekt. Les mer om dette kurset...