Regnskapskurs

Lær regler, fag og gode arbeidsrutiner innen regnskap og økonomi.

Få oversikt og kontroll over eget regnskap

Visma tilbyr regnskapskurs både for deg som vil starte å føre regnskapet selv og for deg som har jobbet med regnskap en stund, men ønsker å lære mer.

På regnskapskurs hos oss får du

  • Praktisk og nyttig opplæring som gir økt innsikt, kvalitet og kontroll på arbeidet
  • Opplæring fra erfarne og dyktige fageksperter som har egen evne til å fremstille dette faget - enkelt og lettfattelig
  • Økt forståelse for regnskap- og økonomifaget så du kan få økt utbytte av mulighetene i programvare fra Visma

Hvem er du?

 

Hvilket regnskapskurs passer for deg?

Jobber, eller skal jobbe med regnskap, og mangler grunnleggende regnskapskompetanse.   Grunnkurs i regnskapsføring er et kurs for deg som ønsker økt kompetanse innen regnskapsføring. Praktisk rettet kurs, uavhengig av program. Varighet fem dager.
Er regnskapsmedarbeider som vil lære mer, eller grunder som vil ta ansvar for regnskapet i eget selskap   Regnskap videregående vil kvalifisere regnskapsmedarbeideren for selvstendig å kunne gjøre riktige og gode vurderinger i daglig regnskapsføring og periodeavslutning. 
Mellomleder, leder, økonomi- eller regnskapsmedarbeider som trenger oppdatering eller økt regnskap- og økonomiforståelse.   Økonomi for ikke økonomer - del 1 gir kunnskap og bedre forståelse for hva tallene i regnskap og økonomiske rapporter betyr. Varighet to dager.
Mellomleder, leder, økonomi- eller regnskapsmedarbeider som trenger oppdatering eller økt regnskap- og økonomiforståelse.   Økonomi for ikke økonomer - del 2 gir økt forståelse for sammenhengene i regnskapet, samt kunnskap for å kunne ta bedre økonomiske beslutninger. Varighet to dager.
Regnskapsansvarlig, økonomileder, daglig leder eller deg som utarbeider eller må forholde deg til finansiell informasjon.   Praktisk Regnskapsanalyse handler om hva regnskapet forteller om bedriftens likviditet, finansielle stilling, soliditet og ikke minst hvor lønnsom bedriften er. Varighet én dag.
Leder eller økonomiansvarlig som vurderer økonomisk styrke i eget selskap, eller for samarbeidspartnere.   Forstå faresignaler i regnskapet dreier seg om metoder for å avdekke mangler og faresignaler i eget og samarbeidspartneres regnskap. Varighet tre timer. 
Leder, økonomisjef, controller, regnskapsansvarlig og alle som har ansvar for økonomien.   Ta kontroll over likviditeten ser på hva som hemmer strømmen av kontanter i bedriften, samt tiltak for å skape sterkere likviditet. Varighet tre timer. 
Leder av regnskap-/økonomiavdeling eller ansatt på et regnskapskontor.   Digital regnskapsføring handler om automatiserte funksjoner og hvilke muligheter du har i ditt økonomiprogram. Varighet én dag. 

Blogginnlegg om regnskapskurs

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om kurs?

Kontakt oss gjerne ved å fylle ut skjemaet under.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.