Hvordan flytte tid og fokus fra manuelt arbeid til økt fokus på automatisering?

Regnskapsførere bruker fortsatt mye tid på manuelle prosesser. Bli med oss på et felles løft mot 2020 for å fjerne de unødige og ikke-verdiskapende manuelle oppgavene.

 Hvorfor delta på Regnskapsforum Høst 2019?

  • Bli kjent med våre Auto-produkter
    • Hvordan koble autoverktøy opp mot eksisterende regnskapsprogram
    • Nyheter, ny funksjonalitet og gode rutiner 
  • SAF-T rapportering trer i kraft 1. januar 2020 - alt du må vite
  • Nyheter, tips og triks i siste versjon av Visma Business og Visma Global

På Regnskapsforum Høst 2019 vil du bli bedre kjent med autoproduktene fra Visma og hva som er nytt rundt automatisering. I tillegg presenterer vi nyheter i siste versjon av din Visma programvare og deler noen virkelig gode tips og triks.

Auto-produkter, er for eksempel: Visma Document CenterVisma AutoInvoiceVisma AutoPayVisma AutoCollect

Hvem bør delta?

Brukere av Visma Business og Visma Global. Kurset er også nyttig både for deg som har tatt i bruk auto-produkter og for deg som vurderer å gjøre det.

SAF-T (Standard Audit File-Tax)

SAF-T vil bli obligatorisk fra 1. januar 2020. Fra denne datoen skal alle bokføringspliktige kunne gjengi elektroniske bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra skatteetaten.

Kravet om å rapportere i SAF-T-fil vil gjelde for alle bokføringspliktige, med unntak av bokføringspliktige som har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller som har færre enn 600 bilag i året. Dette unntaket vil ikke gjelde hvis bokførte opplysninger er elektronisk tilgjengelig.

På høstens Regnskapsforum får du vite alt du trenger for første fase av SAF-T.

Når kan du delta?

Se agenda og meld deg på ved å klikke på ønsket dato nedenfor.

Foredragsholdere

På konferansen møter du tre av våre mest engasjerte og erfarne senior konsulenter som brenner for å dele det de kan om gode arbeidsprosesser, fag, system og automatisering.


Kenneth Flaglien

Kenneth er regnskapsekspert, -rådgiver og seniorkonsulent. Kenneth har jobbet med Visma Business i over 10 år, var årets konsulent i 2015, og er nå leder for Vismas kompetanseteam for regnskapsbyråbransjen. Han brenner for å ta i bruk ny teknologi, å effektivisere og å hjelpe byråer til å finne gode arbeidsprosesser med nytt system.

Christine Svela

Christine er rådgiver, kursholder og har vært konsulent på ERP-systemer i snart 20 år. Christine har jobbet med Visma Global fra 2001, Documentsenter siden 2004 og Visma.net siden 2012, både skytjenestene koblet til Visma Global, samt Visma.net ERP. Hun brenner for effektivisering av arbeidsmåter i Visma Global med mottoet; "Jobben skal gjøres med færrest mulig tastetrykk". Her kommer i stor grad skytjenestene inn i bildet.

Ronny Aukrust

Ronny er rådgiver, seniorkonsulent og kursleder med ekspertise i HRM produkter. Ronny har 15 års erfaring med ulike Visma programvare, han er leder for et konsulent team med kompetanse på HRM program og autoprodukter. Ronny brenner for helhetlig og digital programbruk, og å dele sin kompetanse. 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert konferansen til å gi følgene etterutdanning:
For regnskapsfører: 2 timer Bokføring, 2 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk, 2 timer Andre fagområder
For revisor: 6 timer Andre fagområder