Regnskapsforum høst 2019

Fra manuelt til digitalt regnskap - med økt kunnskap

Hvordan flytte tid og fokus fra bilagsbehandling og betaling til økt fokus på analyse, kontroll og tiltak?

 

Delta på Regnskapsforum Høst 2019 og få demonstrert:

  • Autoverktøy, hvordan koble autoverktøy opp mot eksisterende regnskapsprogram, og nyheter og gode rutiner 
  • GDPR for deg som jobber med regnskap, hvordan fungerer GDPR i praksis.
  • Nyheter, tips og triks i siste versjon av Visma Business og Visma Global

På Regnskapsforum Høst 2019 vil du bli bedre kjent med autoproduktene fra Visma og hva som er nytt rundt automatisering. I tillegg presenterer vi nyheter i siste versjon av din Visma programvare og deler noen virkelig gode tips og triks. Dagen avsluttes med praktisk regnskapsanlayse for økt regnskapsforståelse og endret fokus.

Regnskapsforum Vår 2019 er for brukere av Visma Business og Visma Global, og er nyttig både for deg som har tatt i bruk auto-produkter og for deg som vurderer å gjøre det.

Auto-produkter, er for eksempel: Visma Document CenterVisma AutoInvoiceVisma AutoPayVisma AutoCollect

Når kan du delta?

Se agenda og meld deg på ved å klikke på ønsket dato nedenfor.

Foredragsholdere

På konferansen møter du tre av våre mest engasjerte og erfarne senior konsulenter som brenner for å dele det de kan om gode arbeidsprosesser, fag, system og automatisering.


Kenneth Flaglien

Kenneth er regnskapsekspert, -rådgiver og seniorkonsulent. Kenneth har jobbet med Visma Business i over 10 år, var årets konsulent i 2015, og er nå leder for Vismas kompetanseteam for regnskapsbyråbransjen. Han brenner for å ta i bruk ny teknologi, å effektivisere og å hjelpe byråer til å finne gode arbeidsprosesser med nytt system.

Christine Svela

Christine er rådgiver, kursholder og har vært konsulent på ERP-systemer i snart 20 år. Christine har jobbet med Visma Global fra 2001, Documentsenter siden 2004 og Visma.net siden 2012, både skytjenestene koblet til Visma Global, samt Visma.net ERP. Hun brenner for effektivisering av arbeidsmåter i Visma Global med mottoet; "Jobben skal gjøres med færrest mulig tastetrykk". Her kommer i stor grad skytjenestene inn i bildet.

Ronny Aukrust

Ronny er rådgiver, seniorkonsulent og kursleder med ekspertise i HRM produkter. Ronny har 15 års erfaring med ulike Visma programvare, han er leder for et konsulent team med kompetanse på HRM program og autoprodukter. Ronny brenner for helhetlig og digital programbruk, og å dele sin kompetanse. 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert konferansen til å gi følgene etterutdanning:
For regnskapsfører: 2 timer Bokføring, 2 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk, 2 timer Andre fagområder
For revisor: 6 timer Andre fagområder