Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Business Regnskapsbyrå - Autoprodukter og effektive rutiner - Webinar

Hvordan bruke Visma Business til å bli morgendagens regnskapsbyrå

I løpet av to effektive og praktiske kursdager går vi igjennom hvordan du kan sette opp ditt byrå for å få full effekt av automatiserte tjenester, og gode arbeidsrutiner i din Visma programvare. Bli kjent med de ulike Autoproduktene, og hvordan du kan bruke de på beste måte. Få i tillegg en gjennomgang ny funksjonalitet i Visma Business og Visma Dokumentsenter.

Vi jobber "hands-on" i vårt demomiljø og tester ut ulike rutiner i løpet av kurset. Kurset er for deg som jobber med Visma Business Regnskapsbyrå, og vi anbefaler at du har grunnleggende kunnskaper i programmet for å ha utbytte av dagene.

Kurset varer i to dager fra kl. 09.00-15.00. Kurset gir timer for etterutdanning for regnskapsfører og revisor.

Målgruppe

Deg som har jobber i Visma Business Regnskapsbyrå en stund og ønsker å automatisere byrået.

Krav til forkunnskaper

Gjennomgått kurset Visma Business Regnskapsbyrå trinn I eller ha tilsvarende kompetanse.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business Regnskapsbyrå  - Effektive rutiner” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 6 timer Bokføring og 6 timer Andre fagområder
Revisor: 12 timer Annet

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.
 • Oppsett og effektiv bruk av alle autoprodukter. Vi setter opp autoprodukter "hands-on" på kurset. 
  • Visma Webfaktura
  • Visma Autoinvoice
  • Visma Approval
  • Visma Autoreport
  • Visma Autopay
  • Visma Autocollect
  • Visma Webreporting
 • Finale avstemming 
  • Bankavstemming
  • Kontoavstemming
  • Momsavstemming
 • Ny funksjonalitet i Visma Business
  • Effektiv bruk av dashboardet fra versjon 12.10
  • Nyheter i siste versjon
 • Ny funksjonalitet i Visma Dokumentsenteret
  • Automatisk kontering, overføring til økonomissystem, og automatisk bokføring
 • For diskusjon - Prising av byråets tjenester og effektiv bruk av programvaren
  • Hva koster det for byrået å aktivere de ulike tjenestene
  • Prising av tjenesten ut til sluttkunden

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Kursmateriell kan bli delt ut i forkant, under og etter kurset. Alle kursdeltakere mottar kursbevis og blir bedt om å evaluere kurset i etterkant.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business Regnskapsbyrå  - Effektive rutiner” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 6 timer Bokføring og 6 timer Andre fagområder
Revisor: 12 timer Annet

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8800