Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Regnskap videregående

Kvalifiser deg for selvstendig regnskapføring

Målsetningen med dette kurset er å kvalifisere regnskapsmedarbeideren for selvstendig å kunne gjøre riktige og gode vurderinger i daglig regnskapsføring og periodeavslutning. 

 • Kurset består av en faglig del med fokus på lovhenvisninger, -forklaringer og konkrete og praktiske føringsprinsipper og -standarder. Vi bruker praktiske eksempler og oppgaver, for å bedre læringsutbytte og gjøre det mer spennende. 
 • Du vil bli kjent med regnskapet og materialet fra en fungerende bedrift, og et nettbasert oppslagsverk for regnskap. 
 • I den andre praktiske delen av kurset vil vi bruke et regnskapsprogram, for å løse den daglige praktiske regnskapsføringen, inklusive periode-/årsavslutning.

Kurset varer i 5 dager fra kl. 09:00-15:00. Kurset forutsetter at du kan grunnleggende regnskapsteori, og eventuelt har deltatt på kurset “Grunnkurs i regnskapsføring”, eller tilsvarende.

Innhold

 • Regnskapsteori og begreper
 • Ulike typer regnskap
 • Forretningssystemer og forretningsdrift
 • Elektronisk dokument-/bilagsbehandling
 • Praktisk regnskapsføring
  • Daglig praktisk regnskapsføring
  • Periode-/årsavslutning
  • Benytte et nettbasert regnskapsprogram
  • Bruke en nettbasert informasjonstjeneste for regnskap
 • Regnskapsloven/bokføringsloven
  • Regnskapsplikt/bokføringsplikt
  • Grunnleggende regnskapsprinsipper
  • Grunnleggende bokføringsprinsipper
 • God regnskapsskikk/bokføringsskikk
  • Praktiske regnskaps-/føringsstandarder – norsk standard 
 • Type regnskap
  • Intern/ekstern
  • Praktisk innhold
 • Forretningssystemer(programvare) og forretningsdrift
  • Praktiske sammenhenger
  • Tilrettelegging(oppsett) for praktisk regnskapsføring
  • Muligheter i elektronisk bilagsbehandling(fakturaflyt)
 • Daglig regnskapsføring, inkl. lovhenvisning og prinsipper/standarder
  • Gjøre bruk av regnskapsprogram
  • Spesielle emner:
   • Mva: Føringsregler/omsetningsoppgaven
   • Kostnader: Føringsregler for fradragsrett
 • Periodeavslutning 
  • Vurderinger – lovhenvisninger og prinsipper
  • Dokumentasjon
  • Avstemming
  • Rapportering
 • Årsavslutning/årsregnskap   
  • Vurderinger - lovhenvisninger og prinsipper
  • Dokumentasjon - alle balanseposter
  • Avstemming
  • Rapportering
  • Årsrapport, eksempel
 • Oppstart av nytt regnskapsår

 

Målgruppe

Alle som skal arbeide med regnskap eller regnskapsrelaterte oppgaver.

Forkunnskaper

Grunnleggende regnskapsteori, tilsvarende kurset "Grunnkurs i regnskapsføring".

Praktisk informasjon

Dette er et rent fagkurs og uavhengig av hvilke regnskapsprogram du eventelt benytter til daglig. PC vil være tilgjengelig på kurset, og vil benyttes til oppgaver. Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Om kurslederen

Kursleder i Oslo og Bergen, Anders Bjerk Hansen, er statsautorisert revisor og jobber til daglig i Økonomiforum Bergen. 

 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 5 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 16400
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart