Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Praktisk Regnskapsanalyse - Webinar

Hvordan måle bedriftens helsetilstand? 

Delta på et dagskurs og få bedre oversikt over egen bedrifts likvide situasjon og finansiell stilling og hvordan du kan uttale deg om bedriftens lønnsomhet. 

Regnskapsanalyse er aktuelt blant annet for:

 • Vurdering av kredittverdighet
 • Økonomisk styring av den enkelte virksomhet
 • Investoranalyser
 • Konkurrentanalyser

Kurset passer for deg som er regnskapsansvarlig, økonomileder, controller, daglig leder eller deg som utarbeider eller må forholde seg til finansiell informasjon. Du bør ha grunnleggende regnskap og økonomiforståelse for å delta på kurset, eller ha deltatt på kurset “Økonomi for ikke økonomer del 1”.

Du møter Høgskolelektor Ingebrigt Aasbø som foreleser, han er kjent for sin entusiasme og gode formidlingsevne. Kurset varer i 1 dag fra kl. 09:00-16:00. Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset. 

Kurset er anbefalt til å gi godkjenningstimer for regnskapfører og revisorer.

 • Sammenhengen mellom resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen
 • Regnskapsanalyse – et nyttig verktøy
 • Vurdering og korrigering av regnskapsdata
 • Nøkkeltallsanalyse
  • Gruppering av regnskapet for analyse
  • Rentabilitet
   • Forholdet mellom egen- og totalkapitalrentabiliteten, brekkstangformelen
   • duPont-modellen
  • Resultatanalyse etter bidragsmetoden
   • Litt om kostnader
   • Dekningsbidrag, bruttofortjeneste, avanse
  • Likviditet
   • Likviditetsgrader og arbeidskapital
  • Kapitalstruktur
   • Har bedriften tilstrekkelig med langsiktig kapital?
 • Strømningsanalyse
  • Hva har selskapets virksomhet bidratt med av finansielle midler?
  • Har tilbakeholdt overskudd fra årets virksomhet vært tilstrekkelig til å dekke avdrag på langsiktig gjeld eller må avdragene finansieres med nye lån?
  • Hvor mye er tilført av langsiktig kapital?
  • I hvilken grad har endringer i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld påvirket selskapets nettolikviditet?
  • Hvilken likviditetseffekt har investeringer og finansiering?
  • Hvor stor er selskapets likviditetsbeholdning, og hvilke forhold har påvirket den?

Vi bruker regnskaper fra store og mindre bedrifter i Norge som eksempler.

Foredragsholder

Høgskolelektor og siviløkonom Ingebrigt Aasbø fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ingebrigt er en inspirerende, engasjert og underholdene foreleser. Han har evner til å gjøre økonomifaget lett forståelig, og tørre regnskapstema interessante.

Han har praksis fra næringslivet og over 30 års erfaring med forelesninger i IT- og bedriftsøkonomiske fag for bl.a. Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Markedshøgskole og BI i tillegg til ulike kurs for bedrifter og offentlig virksomhet. Han er også sensor ved flere høgskoler.

Målgruppe

Kurset er for deg som er regnskapsansvarlig, økonomileder, controller, daglig leder eller deg som utarbeider eller må forholde seg til finansiell informasjon.

Forkunnskaper

Du bør ha grunnleggende regnskap og økonomiforståelse for å delta på kurset, eller ha deltatt på kurset “Økonomi for ikke økonomer del 1”.

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Dette er et fagkurs som er uavhengig av hvilke regnskapsprogram som benyttes. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisorer

Visma Software AS har vurdert kurset “Praktisk Regnskapsanalyse” til å gi følgende etterutdanning:

Finansregnskap: 7 timer

 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4900