Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Økonomi for ikke økonomer - del 2

Økt regnskapsforståelse - Få mer kunnskap om viktige økonomiske begreper

Regnskapsforståelse er viktig for å skaffe relevant og riktig dataunderlag for å ta gode beslutninger.

Delta på dette to-dagers kurset og lær deg:

 • Lær deg å se de store sammenhengene i regnskapet
 • Forstå hva tallene betyr
 • Å sette tall i en sammenheng for å få bedre økonomisk styring

Kurset er for deg som er budsjett-, og avdelingsansvarlig, ledere, prosjektledere og regnskaps- og økonomimedarbeidere som har behov for en oppdatering og/eller økt regnskaps- og økonomiforståelse. Du bør ha grunnleggende regnskap og økonomiforståelse for å delta på kurset, eller ha deltatt på kurset «Økonomi – for ikke økonomer del 1».

Du møter Høgskolelektor Ingebrigt Aasbø som foreleser, han er kjent for sin entusiasme og gode formidlingsevne. Kurset varer i 2 dager fra kl. 09:00-16:00.

Kurset er anbefalt til å gi godkjenningstimer for regnskapfører og revisorer.

Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger

 • Kostnader står sentralt ved beslutninger
 • Kostnadskutt er noe annet enn kostnadskontroll
 • Hva er forskjell på kostnad og utgift
 • Kostnadsbegreper og klassifisering
 • Kostnadsklassifisering rettet mot beslutninger
 • Noen viktige kostnadsarter
 • Spesielt om kalkulatoriske kostnader  

Kalkulasjon

 • Hva er formålet med kostnadsfordeling
 • Tradisjonell kostnadsfordeling til produkter
 • Kort om aktivitetsbasert kostnadsfordeling (ABC)
 • Viktige kalkulasjonsprinsipper
 • Formålet med produktkalkyler
 • For- og etterkalkyler
 • Selvkost- og bidragskalkyler
 • Kalkulasjon i varehandelen
 • Bruttofortjeneste, avanse, dekningsbidrag

Prosjektanalyser – investering og finansiering

 • Begreper i finansmatematikken
 • Budsjettering av kontantstrømmen er alfa og omega
 • Prosjektanalysemetoder – nåverdi, internrente, payback
 • Finansiering med annuitetslån og serielån

Budsjettering

 • Hva er budsjett og budsjettering
 • Hensikten med budsjettene
 • Et kritisk blikk på budsjettering
 • Finansiering med annuitetslån og serielån
 • Delbudsjetter og hovedbudsjetter
 • Resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett

Foredragsholder

Høgskolelektor og siviløkonom Ingebrigt Aasbø fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ingebrigt er en inspirerende, engasjert og underholdene foreleser. Han har evner til å gjøre økonomifaget lett forståelig, og tørre regnskapstema interessante.

Han har praksis fra næringslivet og over 30 års erfaring med forelesninger i IT- og bedriftsøkonomiske fag for bl.a. Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Markedshøgskole og BI i tillegg til ulike kurs for bedrifter og offentlig virksomhet. Han er også sensor ved flere høgskoler.

Målgruppe

Kurset vil passe for de som har budsjett-, og avdelingsansvar, ledere, prosjektledere og regnskaps- og økonomimedarbeidere som har behov for en oppdatering og/eller økt regnskaps- og økonomiforståelse. 

Forkunnskaper

Det er en fordel om du har tatt «Økonomi – for ikke økonomer del 1», men ikke en nødvendig forutsetning for å ha utbytte av dette kurset.

Praktisk informasjon

Forelesning, bruk av praktiske eksempler og diskusjon i mindre grupper. Dette er et rent fagkurs og uavhengig av hvilke regnskapsprogram som benyttes. Kurset gjennomføres i auditoriet uten bruk av PC. Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning.

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisorer

Visma Software AS har vurdert kurset “Praktisk Regnskapsanalyse” til å gi følgende etterutdanning:

Finansregnskap: 14 timer

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 9600
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart