Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Økonomi for ikke økonomer - del 1

Praktisk regnskapsforståelse for deg som ikke er økonom

Få bedre kunnskap og forståelse i regnskap- og økonomifaget for å få mer oversikt og kontroll. På dette to dagers kurset lærer du hvordan du kan fange opp faresignaler i regnskapet, hva du kan gjøre med det, og å bli rustet for å ta bedre økonomiske beslutninger.

Du vil lære:

 • Å lese et regnskap og forstå hvordan bedriften gjør det økonomisk og hvordan ulike transaksjoner påvirker bedriftens likviditet, rentabilitet, soliditet og finansiering.
 • Å forstå hva som er formålet med økonomiske rapporter, og lære deg å bruke rapportene til å beregne nøkkeltall som gir deg god oversikt over bedriftens økonomiske situasjon.

Kurset er for deg som har budsjett-, og avdelingsansvar, ledere, prosjektledere og regnskaps- og økonomimedarbeidere som har behov for en oppdatering og/eller økt regnskaps- og økonomiforståelse. Dette er ikke et regnskapskurs der hovedfokus er bilagsføring og regnskapsavslutning.

Du møter Høgskolelektor Ingebrigt Aasbø som foreleser, han er kjent for sin entusiasme og gode formidlingsevne. Kurset varer i 2 dager fra kl. 09:00-16:00.

 • Grunnleggende regnskapsforståelse - mye mer enn debet og kredit
  • Hva er et regnskap og hvordan tolker vi det
  • Hvorfor fører vi regnskap
  • Forstå sammenhengene og oppbyggingen
  • Hvilken informasjon gir resultatregnskapet
  • Hva er egentlig egenkapital, og hvordan kan den forbedres
  • Hva inneholder balansen, og hva kan du lese ut av den
  • Det viktigste om verdivurdering etter norsk regnskapslovgivning
  • Hva er sammenhengen mellom resultatregnskapet og balansen
  • Litt om skatteregnskapet
  • Hva er en kontantstrømoppstilling og hva forteller den om likviditetsutviklingen
  • Hvilken virkning har ulike forretningstransaksjoner på bedriftens finansielle stilling
 • Forstå økonomiske begreper
 • Regnskapsanalyse - verktøyet som gir deg avgjørende beslutningsinformasjon
  • Formålet med regnskapsanalysen
  • Vurdering og kontroll av regnskapsdata
  • Tradisjonell nøkkeltallsanalyse som gir oss informasjon om:
   • Rentabilitet: Bedriftens evne til å skape avkastning
   • Likviditet: Bedriftens evne til å betale sine forpliktelser ved forfall
   • Finansiering: Hvordan bedriften anskaffer og anvender kapital
   • Soliditet: Bedriftens evne til å tåle tap
  • Resultatanalyse etter bidragsmetoden
  • Kort om strømningsanalyser med vekt på krav til og endring i arbeidskapital

Foredragsholder

Høgskolelektor og siviløkonom Ingebrigt Aasbø fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ingebrigt er en inspirerende, engasjert og underholdene foreleser. Han har evner til å gjøre økonomifaget lett forståelig, og tørre regnskapstema interessante.

Han har praksis fra næringslivet og over 30 års erfaring med forelesninger i IT- og bedriftsøkonomiske fag for bl.a. Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Markedshøgskole og BI i tillegg til ulike kurs for bedrifter og offentlig virksomhet. Han er også sensor ved flere høgskoler.

Målgruppe

Kurset er for deg som har budsjett-, og avdelingsansvar, ledere, prosjektledere og regnskaps- og økonomimedarbeidere som har behov for en oppdatering og/eller økt regnskaps- og økonomiforståelse.

Forkunnskaper

Ingen krav 

Praktisk informasjon

Forelesning, bruk av praktiske eksempler og diskusjon i mindre grupper. Dette er et rent fagkurs og uavhengig av hvilke regnskapsprogram som benyttes. Kurset gjennomføres i auditoriet uten bruk av PC. Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning.

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 9600
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart