Personalforum 2018

Årets oppdatering innenfor personalområdet

Bli oppdatert på nye regler

Få med deg de nye reglene som berører personalområdet - delta på Personalforum høst 2018.  I tillegg til nye regler vil du også bli oppdatert på andre aktuelle tema for deg som jobber med personal.

For deg som har personalansvar, jobber innen HR, er tillitsvalgt, eller jobber med revisjon eller regnskap er det viktig at du har kjennskap til rammene for arbeidsgivers styringsrett og har en oversikt over arbeidstakers rettigheter.

Personalforum 2018 får du en gjennomgang av:

 • Lovendringer i 2018 og 2019
 • Ansette midlertidig
 • Nye regler - foreldrepenger 
 • Rettigheter for ferie
 • Sykdom hos familiemedlemmer
 • Seniorer i arbeidslivet

På kurset møter du våre engasjerte og erfarne jurister som brenner for å dele sin kunnskap innenfor fagområdet. 

Flere deltakere fra samme bedrift?

20 % rabatt pr deltaker.

Benytt rabattkode: SWPF18

Program

Aktuelle nyheter

 • Reisetid/arbeidstid - status etter høyestrettsdom
 • Fortrinnsrett for deltidsansatte
 • En kort innføring i
  • Digital sykmelding
  • Digital oppfølging av sykmeldte
  • Ny digital inntektsmelding
  • Nye beregningsregler for sykepenger  - nye regler i folketrygdloven

Senior - hvilke rettigheter gir alder i arbeidslivet?

 • Sykepenger
 • Opphør av arbeidsforhold
  • Oppsigelsevern
  • Oppsigelsesfrister
 • Særlige rettigheter når det gjelder arbeidstid?
 • Ferie
 • Vern mot diskriminering

Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig

 • Definisjonen av fast ansettelse presiseres i arbeidsmiljøloven - hvilken betydning får dette?
 • Når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?
 • Når har midlertidig ansatte krav på fast ansettelse?
 • Krav til arbeidsavtalen

Sykdom hos familiemedlemmer - hvilke rettigheter har arbeidstaker?

 • Sykt barn/barnepasser
 • Sykdom hos nærstående
 • Foreldre, ektefelle, samboer

Foreldrepenger - nye regler

 • Ny tredeling av stønadsperioden
  • Hvordan fordeles perioden
   • Valgmuligheter for foreldrene
  • Fars uttak av foreldrepenger
   • Når må far ta ut fedrekvoten
   • Kan far ta ut foreldrepenger hvis mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger?
 • Uttak av foreldrepenger
  • Dekningsgrad
  • Samtidig uttak
  • Gradering
  • Utsettelse
 • Nye regler - Økt stønadsperiode for flerlingforeldre
  • Mulighet for samtidig uttak
  • Utvidet rett til permisjon
 • Forslag om endring av fedre- og mødrekvoten
  • Dekningsgrad vil påvirke antall uker med fedre- og mødrekvote

Ferie - hvem avgjør når denne skal avvikles?

 • Abeidsgivers styringsrett
 • Særlige tilfeller
  • Sykdom
  • Permisjon
  • Oppsigelse
  • Alder
  • Manglende opptjening
  • Permittering

 

 

 
 

Kursdatoer

Sikre deg en plass og meld deg på i dag! Velg ønsket dato nedenfor.

 

10:00 - 10:15

Pause

 
 
 

12:15 - 13:15

Pause

 

15:15 - 15:45

Pause

 
 

11:30 - 12:30

Pause

 
 

13:15 - 13:30

Pause

 

Du møter disse dyktige foredragsholderne:


Monica Bremtun-Olaussen

Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.

Vanja Ramsrud

Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.

Målgruppe

Kurset passer for personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere, mellomledere og lønnsmedarbeidere. I tillegg passer kurset godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.

Pris:

 • Fysiske kurs kr 4400,-
 • Online kurs kr 3900,-

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor og Regnskapsfører:

Revisor: 6 timer Annet, 1 time Skatterett

Regnskapsfører: 6 timer Rettslære, 1 time Skatt/avgift

Flere deltakere fra samme bedrift?

Ved påmelding av flere deltakere fra samme bedrift får dere 20 % rabatt pr deltaker. Benytt rabattkode: SWPF18 ved påmelding.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.