Personalforum 2018

Årets oppdatering innenfor personalområdet

Bli oppdatert på nytt regelverk som trådte i kraft fra nyttår

De nye reglene som berører personalområdet må du få med deg - delta på Personalforum vår 2018.

For deg som har personalansvar, jobber innen HR, er tillitsvalgt, eller jobber med revisjon eller regnskap er det viktig at du har kjennskap til rammene for arbeidsgivers styringsrett og har en oversikt over arbeidstakers rettigheter.

Ekstrakurs

På grunn av stor pågang har vi nå satt opp flere ekstrakurs. Sikre deg en plass idag!

Personalforum 2018 får du en gjennomgang av:

 • Nye regler i 2018 innenfor foreldrepermisjon, personvern og diskriminering 
 • Digitalisering av sykmeldingen og oppfølging av sykmeldte
 • Rapportering av permisjoner - nytt fra 2018

På kurset møter du våre mest engasjerte og erfarne jurister som brenner for å dele sin kunnskap innenfor fagområdet. 

Flere deltakere fra samme bedrift?

20 % rabatt pr deltaker.

Benytt rabattkode: SWPF18

Program

Nye regler personal 2018

 • GDPR i personalavdelingen
 • Ny EFTA uttalelse med betydning for om reisetid skal anses som arbeidstid
 • Pleiepenger
 • Foreldrepermisjon - nye regler
 • Ny diskrimineringslov i 2018
 • Foreslåtte regler om fast ansettelse

Medvirkning av ansatte på arbeidsplassen

 • Når og i hvilke saker har de ansatte rett til å bli hørt og tatt med på råd?

Fem ting HR bør vite om naturalytelser

 • Hva er vanlig å avtale og hvilke skatteregler må man ta hensyn til

 

 

Digitalisering av sykmeldingen og oppfølging av sykmeldte

 • Nye rutiner fra 15.01.2018
 • Arbeidstaker velger hvordan sykmeldingen skal innleveres - hva er konsekvensen for arbeidsgiver?
 • Nye rutiner for behandling av sykmeldingen og søknad om sykepenger
 • Viktige endringer mht refusjon av sykepenger
 • Oppfølging av sykmeldte blir digitalisert

A-melding - nye regler fra 01.01.2018

 • Hva må HR og lønn vite om rapportering
 • Nytt om rapportering av permisjoner
 • Hvorfor er det viktig å rapportere permisjon?

Trekk i lønn og feriepenger

 • Hovedregler
 • Vil de nye sykepengereglene ha konsekvenser for hvordan sykepenger i bedriften skal behandles?
 
 

Meld deg på!

Sikre deg en plass og meld deg på i dag! Velg ønsket dato nedenfor.

Du møter disse dyktige foredragsholderne:


Julianne M. Habberstad

Julianne er advokat, og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte temaer. Julianne evner å formidle komplisert stoff på en praktisk måte som gjør at deltakerne sitter igjen med konkret læring til bruk i egen hverdag. Hun underviser og er sensor i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer.

Vanja Ramsrud

Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.

Karianne Robøle-Sørensen

Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt, i tillegg underviser hun i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.

Målgruppe

Kurset passer for lønnsmedarbeidere, personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere og mellomledere.  I tillegg passer kurset godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.

Pris: kr 4400,-

Ved påmelding av flere deltakere fra samme bedrift får dere 20 % rabatt pr deltaker. Benytt rabattkode: SWPF18 ved påmelding.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor og Regnskapsfører:

Revisor: 6 timer Annet + 1 time Skatt/ avgift

Regnskapsfører: 6 timer Rettslære + 1 time Skatt/ avgift

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.