Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Nettkurs - Eldre arbeidstakere - utfordringer og muligheter

I dagens arbeidsliv er det mange arbeidstakere som står i jobb lenge -  også utover pensjonsalder. Lovgivningen har en rekke regler som gjelder eldre arbeidstakere. Som arbeidsgiver bør du være kjent med de særskilte rettigheter som denne gruppen arbeidstakere har.

I nettkurset Eldre arbeidstakere - utfordringer og muligheter ser vi blandt annet nærmere på:

 • Eldre arbeidstakeres rett til sykepenger
 • Eldre arbeidstakeres utvidede rettigheter til feriefritid og feriepenger
 • Eldre arbeidstakeres stillingsvern i arbeidsmiljøloven

Agenda

Eldre arbeidstakeres sykepengerettigheter

 • Grunnvilkår for retten til sykepenger 
 • Øvre aldersgrense for rett til sykepenger 
 • Skjerpet krav til minsteinntekt fra 67 år 
 • Begrenset maksperiode for sykepenger fra 67 år
 • Reglene for ny opptjening av rett til sykepenger 
 • Forholdet mellom uttak av alderpensjon og sykepenger 
 • Forholdet mellom uttak av AFP og sykepenger

Aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

 • Lovens stillingsvern fra 72 år 
 • Vilkårene for bedriftsinterne aldersgrenser 
 • Varselfrist for opphør grunnet alder 
 • Rettigheter og plikter i oppsigelsestid
 • Særlige oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven 

Feriepenger over 60 år 

 • Feriens lengde 
 • Hvem bestemmer tiden for ferie?
 • Ekstraferie grunnet alder
 • Arbeidstakers rett til å motsette seg ferieavvikling
 • Overføring av ferie 
 • Opptjening av feriepenger
 • Utbetaling av feriepenger
 • Forskuddstrekk i feriepenger

Varighet

Ca. 35 minutter + test.
Du har tilgang til dette nettkurset i seks måneder. 

Målgruppe

Kurset er for deg som arbeider med lønn og personal, tillitsvalgte, ledere og mellomledere.

Praktisk informasjon

Når vi har mottatt din bestilling vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon til ditt nettkurs. 

I nettkursportalen vil du finne oversikt over alle dine nettkurs, tilhørende dokumentasjon, mulighet for utskrift av kursbevis, samt status for gjennomføring av kurset. Presentasjonen som benyttes kan lastes ned.

Nettkurset inneholder en avsluttende test. For å skrive ut kursbevis må du gjennomføre og bestå testen med 80% riktige svar.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Timer til godkjenning

Revisor: 1 time annet

Regnskapsfører: 1 time rettslære

Antall deltakere
Status Ledige plasser
Pris 950