Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Nettkurs - Barns sykdom

Arbeidstakere har mange rettigheter som følge av at de har barn. Regelverket sikrer arbeidstaker både rett til fri fra arbeidet og rett til økonomisk kompensasjon for lønnsbortfall i forbindelse med barns sykdom. 

Ta dette nettkurset å få oversikt over:

 • Vilkår som gjelder for rett til økonomisk kompensasjon
 • Hvilke stønadstilfeller som omfattes av loven
 • Hvordan arbeidstaker skal dokumentere sitt fravær

Kort introduksjonsvideo

Agenda

Nettkurset består av to videoer med følgende innhold:

Retten til permisjon

 • Vilkår for rett til permisjon ved barns sykdom
 • Permisjonsdager
 • Retten til utvidet permisjon

Retten til omsorgspenger

 • Hvem har rett til omsorgspenger
 • Omsorgsvilkåret
 • Hvilke situasjoner gir rett til omsorgspenger
 • Omsorgspengenes størrelse
 • Hvem utbetaler omsorgspenger
 • Dokumentasjon

Varighet

Ca. 20 minutter + test.
Du har tilgang til dette nettkurset i seks måneder. 

Målgruppe

Kurset er for deg som arbeider med lønn og personal, tillitsvalgte, ledere og mellomledere.

Praktisk informasjon

Når vi har mottatt din bestilling vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon til ditt nettkurs. 

I nettkursportalen vil du finne oversikt over alle dine nettkurs, tilhørende dokumentasjon, mulighet for utskrift av kursbevis, samt status for gjennomføring av kurset. Presentasjonen som benyttes kan lastes ned.

Nettkurset inneholder en avsluttende test. For å skrive ut kursbevis må du gjennomføre og bestå testen med 80% riktige svar.  

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

For revisor: 0,5 time annet
For regnskapsfører: 0,5 time rettslære

Antall deltakere
Status Ledige plasser
Pris 950