Kom i gang med ny mva-melding

Få en effektiv innføring i endret regelverk og lær nye rutiner i ditt økonomisystem.

Ny mva-melding fra 2017  

I januar ble det iverksatt omfattende endringer i omsetningsoppgaven for merverdiavgift. Dette berører alle virksomheter som leverer mva-oppgave, og er spesielt viktig for bedrifter med vareimport og eksport. Dette er noe av det du må sette deg inn i:

  • Ny mva-melding endres til 19 poster, og angår alle mva-registrerte virksomheter. 
  • Innførselsmerverdiavgift skal beregnes, bokføres i nye regnskapskonti og innberettes på ny mva-melding.
  • Ditt Visma regnskapssystem, konti og mva-koder må oppdateres til nyere versjon og tilpasses ny mva-melding.
Meld deg på kurs
Ny MVA-meldingHva betyr dette for deg?

Regnskapsansvarlige og regnskapsførere må oppdatere seg på de nye reglene, og ta nødvendige grep for at bokføring og rapportering blir korrekt innen 01. januar 2017. Hos Visma kan du delta på kurs og nettkurs for å lære alt du må vite om nye regler og rutiner i regnskapsssystemet. Vi tilbyr også systemuavhengig nettkurs. 

Lær alt du må vite på kurs i ny mva-melding 

Ny mva-meldingNy mva-melding og importmvaNettkurs: Ny mva-melding og importmva
Visma Business Meld deg på Meld deg på Bestill nettkurs
Visma Global Meld deg på Meld deg på Bestill nettkurs
Visma Business Regnskapsbyrå Meld deg på Meld deg på Bestill nettkurs
Visma DI     Bestill nettkurs
Systemuavhengig kurs     Bestill nettkursKursNettkursWebinar
Visma eAccounting     Meld deg på
Mamut One Meld deg på Bestill nettkurs Meld deg på
Ny mva-meldingNy mva-melding og importmvaNettkurs: Ny mva-melding og importmva
Visma Business Meld deg på Meld deg på Bestill nettkurs
Visma Global Meld deg på Meld deg på Bestill nettkurs
Visma Business Regnskapsbyrå Meld deg på Meld deg på Bestill nettkurs
Visma DI   Meld deg på Bestill nettkurs
Systemuavhengig kurs     Bestill nettkurs

VISMA BUSINESS

Ny mva-melding 

Ny mva-melding og importmva

Nettkurs:
Ny mva-melding og import-mva


VISMA GLOBAL

Ny mva-melding 

Ny mva-melding og importmva

Nettkurs:
Ny mva-melding og import-mva


VISMA BUSINESS REGNSKAPSBYRÅ

Ny mva-melding 

Ny mva-melding og importmva

Nettkurs:
Ny mva-melding og import-mva


VISMA DI

Ny mva-melding og importmva

Nettkurs:
Ny mva-melding og import-mva


SYSTEMUAVHENGIG KURS

Nettkurs:
Ny mva-melding og import-mva


VISMA eACCOUNTING

Webinar

MAMUT ONE

Kurs

Nettkurs

Webinar

Ny mva-melding for Visma Contracting kan du lære om på kurs i Visma Contracting Årsavslutning.