Godkjennings-ordningen

For revisor og autoriserte regnskapsførere

Godkjenningsordning for revisor og autoriserte regnskapsførere

Visma Software vurderer kursene til å gi følgende antall timer til godkjenning for etterutdanning:

 

  Revisor Regnskapsfører
Arbeidsrett    
Arbeidsmiljøloven fra A til Å 7 timer  annet 7 timer rettslære
HMS for ledere - lovpålagt opplæring  7 timer annet  7 timer rettslære 
Permittering, oppsigelse og sluttpakker  7 timer annet 7 timer rettslære 
Styringsrett og konflikthåndtering 7 timer annet 7 timer rettslære
Personaldagen 2016 7 timer Rettslære/Annet 7 timer Rettslære/Annet
     
Lønn og skatterett    
Lønn Update 2016 4,5 timer skatt-/avgiftsrett +
2,5 timer annet, 7 timer annet
4,5 timer skatt-/avgiftsrett +
2,5 timer rettslære, 7 timer annet
Reiseregninger - alt du må vite 14 timer skatt 14 timer skatt/ avgiftsrett
Regeloppdatering 2016 4,5 timer skatt/ avgiftsrett +
2,5 timer annet
4,5 timer skatt/ avgiftsrett +
2,5 timer rettslære
     
Trygderett    
Foreldre - rett til fri stønad 3 timer annet 3 timer rettslære
Sykefravær. oppfølging og ansattes plikter 3 timer annet 3 timer rettslære
Sykepenger og sykefravær 7 timer annet 7 timer rettsære
Sykepenger, arbeidsgiveravgift og refusjoner 3 timer annet 3 timer rettslære
     
Andre kurs    
Praktisk styrearbeid - webkurs 3 timer annet 3 timer rettslære
Praktisk regnskapsanalyse 7 timer finansregnskap 7 timer finansregnskap
Forstå faresignaler i regnskapet 3 timer finansregnskap 3 timer finansregnskap
Ta kontroll over likviditeten 3 timer finansregnskap 3 timer finansregnskap
     

I tillegg gir også flere av våre nettkurs og kurs i Visma programvare godkjenningstimer til etterutdanning.

Se oversikt over nettkurs her.

Se hvilke kurs i Visma programvare som gir etterutdanning her.