Andre lederkurs

Slik leder du uten å være sjef

Å lede et team mot et felles mål er like krevende om du har personalansvar eller ikke. Lær hvordan du kan øke din gjennomslagskraft som leder. Lær metoder for å bringe din gruppe mot målet og sikre fremdrift, motivasjon og entusiasme.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Praktisk styrearbeid - webkurs

Det bør foreligge en plan for hvordan et styre skal gjennomføre sitt arbeide, og det bør bli lagt vekt på at styret skal være en aktiv bidragsyter til verdiskapingen i virksomheten. Dette kurset gir deg blant annet praktiske innspill for å bedre kvaliteten på styrearbeidet, samt hvordan redusere risikoen for å endre opp i en situasjon med erstatningsansvar.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.