Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Sykepenger - det du må vite

Syke ansatte - lær deg reglene for arbeidsgivers rettigheter og plikter ved sykefravær

Delta på et heldagskurs som gir deg en grundig innføring i reglene:

 • Gjennomgang av folketrygdlovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom
 • Oversikt over reglene om vilkår for sykepenger, arbeidsgiverperiode, egenmelding, refusjon av sykepenger og oppfølging av sykmeldte
 • Reglene om beregning av sykepenger ble endret 01.01.2019, vi ser på de viktigste endringene og som påvirker alle arbeidsgivere i Norge
 • Praksisendring hos NAV - hvordan vil opphold i utlandet påvirke retten til sykepenger?
 • Innføring i digitaliseringsprosessen for sykepenger og sykefravær

Kurset inneholder en rekke praktiske eksempler som vil gjøre det enklere å forstå regelverket. Kurset varer en dag fra 09.00 til 16.00. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med lønn og personal. Dette er et innføringskurs og krever ikke spesielle forkunnskaper.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterudanning:

For revisor: 7 timer Annet
For regnskapsfører: 7 timer Rettslære

 

 

 • Vilkår for rett til sykepenger
  • Grunnvilkår
   • Praksisendring hos NAV - Opphold i utlandet
  • Egenmelding
  • Digital sykmelding
  • Tilbakedatering av sykmelding
 • Inkluderende Arbeidsliv - IA
  • Ny avtale fra 1. januar 2019
 • Arbeidsgiverperiode
  • Beregning av arbeidsgiverperiode
  • Meldeplikt
  • Flere korte fravær 
  • Ny arbeidsgiverperiode
  • Fritak for arbeidsgiverperiode
  • Tvist om sykepenger
 • Beregning av sykepenger - NYE regler 2019
  • Hovedregel 
  • Unntak
   • Kortere arbeidsforhold
   • Varig lønnsendring
  • Lovlig fravær uten lønn
  • Timelønnede arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder
  • 25 %- regelen
 • Hvilke inntekter skal være med i sykepengegrunnlaget?
 • Digital inntektsmelding - NY fra 2019
  • Innsending av inntektsopplysninger til NAV
 • Refusjon av sykepenger
 • Oppfølging av sykmeldte
  • Digitalisering av oppfølgingsarbeidet

Kurset har elektronisk dokumentasjon, som sendes ut i forkant av kursdagen.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterudanning:

For revisor: 7 timer Annet
For regnskapsfører: 7 timer Rettslære

 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4900
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart