Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Sykepenger - det du må vite - Webinar

Syke ansatte - lær deg reglene for arbeidsgivers rettigheter og plikter ved sykefravær

Delta på et heldagskurs som gir deg en grundig innføring i reglene:

 • Gjennomgang av folketrygdlovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom
 • Oversikt over reglene om vilkår for sykepenger, arbeidsgiverperiode, egenmelding, refusjon av sykepenger og oppfølging av sykmeldte
 • Reglene om beregning av sykepenger ble endret 01.01.2019, vi ser på de viktigste endringene og som påvirker alle arbeidsgivere i Norge
 • Praksisendring hos NAV - hvordan vil opphold i utlandet påvirke retten til sykepenger?
 • Innføring i digitaliseringsprosessen for sykepenger og sykefravær

Kurset inneholder en rekke praktiske eksempler som vil gjøre det enklere å forstå regelverket. Kurset varer en dag fra 09.00 til 16.00. 

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. Det er mulighet for å stille spørsmål og ha dialog med kursleder underveis i webinaret.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med lønn og personal. Dette er et innføringskurs og krever ikke spesielle forkunnskaper.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterudanning:

For revisor: 7 timer Annet
For regnskapsfører: 7 timer Rettslære

 

 

 • Vilkår for rett til sykepenger
  • Grunnvilkår
   • Praksisendring hos NAV - Opphold i utlandet
  • Egenmelding
  • Digital sykmelding
  • Tilbakedatering av sykmelding
 • Inkluderende Arbeidsliv - IA
  • Ny avtale fra 1. januar 2019
 • Arbeidsgiverperiode
  • Beregning av arbeidsgiverperiode
  • Meldeplikt
  • Flere korte fravær 
  • Ny arbeidsgiverperiode
  • Fritak for arbeidsgiverperiode
  • Tvist om sykepenger
 • Beregning av sykepenger - NYE regler 2019
  • Hovedregel 
  • Unntak
   • Kortere arbeidsforhold
   • Varig lønnsendring
  • Lovlig fravær uten lønn
  • Timelønnede arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder
  • 25 %- regelen
 • Hvilke inntekter skal være med i sykepengegrunnlaget?
 • Digital inntektsmelding - NY fra 2019
  • Innsending av inntektsopplysninger til NAV
 • Refusjon av sykepenger
 • Oppfølging av sykmeldte
  • Digitalisering av oppfølgingsarbeidet

Kurset har elektronisk dokumentasjon, som sendes ut i forkant av kursdagen.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterudanning:

For revisor: 7 timer Annet
For regnskapsfører: 7 timer Rettslære

 

 

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4900