Reglene om beregning av sykepenger ble endret 01.01.2019.  Dette er en stor endring som vil påvirke alle arbeidsgivere i Norge.

I tillegg kom den digitale inntekstmeldingen og stadig mer av prosessen rundt sykepenger og sykefravær digitaliseres.
 
Vi har satt sammen et heldagskurs som gir deg en grundig innføring i de nye reglene for sykepenger.  Vi gir deg også en nødvendig oppdatering på hva som skjer i den digitale prosessen, blant annet hvordan den nye inntektsmeldingen kommer til å se ut.  På kurset får du en grundig gjennomgang av folketrygdslovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom, herunder reglene om arbeidsgiverperiode, egenmelding, oppfølging av sykmeldte og ferieavvikling ved sykdom.
 
Alle temaer blir belyst med praktiske eksempler.
 

Delta online

På denne konferansen kan du delta fra din arbeidsplass. Kursdagen varer en dag fra kl. 09.00 til kl. 16.00 og er et opptak av et fysisk kurs. Du mottar lenke med tilgang til sendingen i forkant og en SMS med passord kl. 08.55, rett før sending.

Etterutdanning 

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:
 
Revisor: 7 timer Annet
Regnskapsfører: 7 timer Rettslære

 • Nye regler - beregning og utbetaling av sykepenger
  • Nye regler for beregning av sykepenger - hvordan skal dette gjøres?
  • Korrekt innrapportering av inntekt i a-meldingen - hvorfor blir dette viktigere nå?
  • Korrigering ved feil innrapportering i a-melding 
   • Ny digital inntektsmelding
    • Hva blir nytt
    • Hvordan fylle ut korrekt? 
   • Status - Hva er digitalisert og hva blir digitalisert?
    • Tilganger i altinn
    • Sykmelding
     • Hvordan endre leder?
     • Feil på søknaden om sykepenger - hvordan korrigere?
    • Inntektsmelding
    • Trekkopplysninger
    • Refusjoner
     • Hvordan ha oversikten?
     • Rutiner for varsling
   • Grunnvilkår for rett til sykepenger
 • Hvordan skal sykefraværet dokumenteres for å ha rett til sykepenger?
  • Egenmelding
  • Sykmelding 
 • Fastsettelse av arbeidsgiverperioden
  • Flere korte sykefravær - når slås de sammen til en arbeidsgiverperiode?
  • Når blir det ny arbeidsgiverperiode?
  • Fritak fra arbeidsgiverperioden 
 • Arbeidsgivers styringsrett
  • Hvordan skal en gradert sykmelding avvikles i praksis?
  • Hvilke arbeidsoppgaver har den ansatte krav på? 
 • Oppfølgingsplan og dialogmøter i forbindelse med sykefravær
  • Digital oppfølging av sykmledte
  • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers aktivitetsplikt
 • Ferie og sykdom
  • Når har arbeidstaker rett til å utsette ferien?
  • Rett til sykepenger
 • Kurset passer for degsom arbeider med lønn og personal.   

  For deltagelse online

  Du følger kurset fra din arbeidsplass - du trenger kun egen PC og tilgang til internett. Du vil motta en lenke med tilgang til sendingen i forkant og en SMS med passord kl. 08.55, rett før sending. Det vil være muligheter for å sende inn spørsmål som blir besvart innen 2 arbeidsdager.

  Alle deltagere mottar elektronisk dokumentasjon i forkant av kurset. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

  Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

  Etterutdanning

  Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

  Revisorer: 7 timer Annet
  Regnskapsførere: 7 timer Rettslære

   


   

   

  Sted og dato
  Antall deltakere
  Status Ledige plasser
  Varighet 1 dager
  Klokkeslett 09.00 - 16.00
  Pris 4100