Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Webinar - Nytt om rabatter og naturalytelser

Ved årsskiftet fikk vi nye regler for flere av naturalytelsene. Reglene for gaver og rabatter i arbeidsforhold er blitt endret flere ganger etter sterk kritikk. Skattedirektoratet har i to prinsipputtalelser presisert de nye reglene i detalj. I dette webinaret oppsummerer vi de nye reglene og gir deg siste nytt om endringene i "Ny veiledning".

Innhold i kurset

 • Reglene for skattefrie personalrabatter
  • Den ansatte kan få skattefrie rabatter på varer/tjenester som omsettes av arbeidsgiver. Hvilke grenser gjelder og hva bør arbeidsgiver være oppmerksom på hvis ansatte får personalrabatter?
 • Skatteplikten og arbeidsgivers rapporteringsansvar for ytelser som den ansatte mottar i arbeidsforholdet gjennom tredjeparter
  • Gaver og rabatter den ansatte får av arbeidsgivers forretningsforbindelser vil som utgangspunkt innebære skatteplikt for den ansatte og rappoteringspikt for arbeidsgiver. Hvilke unntak finnes og hva må arbeidsgiver være oppmerksom på?
 • Nye regler  for verdsettelse av naturalytelser
 • Reglene om gaver i arbeidsforhold er endret. Hva gjelder nå for:
  • Jubileumsgaver
  • Julegaver og andre generelle gaver
  • Gaver fra forretningsforbindelser
  • Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi
 • Nye regler for beskatning av  overtidsmat og fri avis 

På kurset får du også tips om hva du må passe på hvis du har ansatte som har skattekort med kildeskatt.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor:               1 time Skatt
Regnskapsfører:  1 time Skatt/avgift

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Møt Karianne og Ivar

Karianne Robøle-Sørensen og Ivar Grøndahl er en begge rådgivere og spesialister på lønn og skatterett. De er oppdatert på det siste innen sitt fagfelt og brenner for å formidle et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.

  
  

 

 

 

 

Webinaret er for deg som jobber med lønn og personal og ønsker å oppdatere deg på nye regler. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

Webinaret forutsettes vist på egen PC på din arbeidsplass. Vi anbefaler deg å sitte avskjermet i eget rom, eller sammen med andre som tar samme kurset. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor:               1 time Skatt
Regnskapsfører:  1 time Skatt/avgift

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Klokkeslett 09.00 - 10.00
Pris 980